μινάριο عبر الإنترنت: Ελληνικός Γαστρονομικός Τουρισμός - Βασικές Αρχές και Πρακτικές

μινάριο عبر الإنترنت: Ελληνικός Γαστρονομικός Τουρισμός - Βασικές Αρχές και Πρακτικές

على الإنترنت Σεμινάριο: Ελληνικός Γαστρονομικός Τουρισμός - Βασικές Αρχές και ΠρακτικέςΕλληνικός Γαστρονομικός Τουρισμός: Έννοιες και Πρακτικές. Τι αι ο Γαστρονομικός Τουρισμός ؛؟ Τι σχέση έχει με τη Γαστρονομία؟ Πως μπορεί να αρμοσθεί μένα α؟ ΕλληνικέςΓαστροτουριστικές εμπειρίες: Δημιουργία ، περιγραφή και προώθηση. Ελληνικός Γαστροτουρισμός και ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις- ένταξη του στα τουριστικά σας προϊόντα
μμηνία: 18 αρίου 2021
المدة 70 دقيقة
الرابطة العالمية لسفر الغذاء. αρακολούθησης από
μο: 55 κ κατ 'μΑπό Από τη
Μαρία Αθανασοπούλου ، رئيسة مجلس إدارة الجمعية العالمية لسفر الغذاء (WFTA) ، والسفير المعتمد لاتحاد WFTA في اليونان وماجستير الطهي في السفر. αασοπούλου ανασοπούλου αι επίσης ιδρύτρια της εταιρίας τουριστικού μάρκετινγκ Respond On Demand Ltd.