βραβείο επίτευξης ζωής

Το βραβείο επίτευξης δια βίου βιομηχανίας τουρισμού τροφίμων από το World Food Travel Association είναι μια αναγνωρισμένη αναγνώριση των πιο εξαιρετικών επαγγελματιών του κλάδου μας.

Σχετικά με το βραβείο

Το βραβείο εισήχθη για πρώτη φορά το 2020 για να αναγνωρίσει εξαιρετικά άτομα που έχουν συνεισφέρει βαθιά, μακροχρόνια συνεισφορά στη βιομηχανία τουρισμού τροφίμων και ποτών σε όλη τη σταδιοδρομία τους. Τα άτομα διορίζονται από άλλους επαγγελματίες του κλάδου και, στη συνέχεια, η ηγεσία του Συλλόγου ψηφίζει στις αιτήσεις που λαμβάνονται. Οι παραλήπτες απονέμονται το βραβείο αυτοπροσώπως στην ετήσια σύνοδο κορυφής FoodTreX Innovation. Οι αιτήσεις για το Βραβείο Lifetime Achievement Βιομηχανίας Τουρισμού Τροφίμων 2021 θα ανοίξουν στις αρχές του 2021.

Νικητές