Η ομάδα μας

Εμείς θεωρούμε World Food Travel Association staff, ambassadors, board of directors and interns as valuable members of our team. Meet our amazing people below!