Camille Hoheb

Camille Hoheb

Ο Camille είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους πρωταθλητές του ταξιδιού ευεξίας και είναι ο Πρόεδρος της Τουρισμός ευεξίας παγκοσμίως (WTW). Στο WTW, ηγείται συμβουλευτικών δραστηριοτήτων που βοηθούν τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν την τουριστική βιομηχανία 500 + δισεκατομμυρίων δολαρίων. Υπηρέτησε ως Πρέσβη για το World Food Travel Association στη βιομηχανία τουρισμού ευεξίας.