Όροι και Προϋποθέσεις

Προκειμένου να διατηρηθεί ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για την διαδικτυακή μας κοινότητα, δημιουργήσαμε όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για όλους όσοι συμμετέχουν στο worldfoodtravel.org, είτε στον κύριο τομέα είτε σε οποιονδήποτε υποτομέα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ

Όλα τα περιεχόμενα ολόκληρου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποτομέων, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, προστατεύονται από το World Food Travel Association (WFTA), «η Εταιρεία». Το όνομα της εταιρείας, το λογότυπο, η ετικέτα και τα έργα τέχνης είναι όλα εμπορικά σήματα ή / και σήματα υπηρεσιών που ανήκουν στην εταιρεία. Κανένα υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο ή ενσωματωμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου δεν μπορεί να δανειστεί, να μεταδοθεί, να αποθηκευτεί ή να αναπαραχθεί με άλλο τρόπο χωρίς γραπτή άδεια από τον εκδότη του ιστότοπου. Οι συνεισφορές, ανεξάρτητα από το πότε και / ή πού υποβάλλονται, γίνονται ιδιοκτησία της Εταιρείας και οι υποβάλλοντες συμφωνούν να παραιτηθούν από όλα τα νόμιμα και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας περιεχομένου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα περαιτέρω διανομής ή επαναχρησιμοποίησης του υποβαλλόμενου περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεση ή συμβουλή του υποβάλλοντος ατόμου ή οντότητας.

Πρόσθετο περιεχόμενο, με ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στη βιβλιοθήκη BrainFood παρέχεται «ως έχει» (βλ. Αποποίηση ευθύνης παρακάτω), μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Τέτοιο περιεχόμενο μπορεί να έχει άλλους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων και σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρεία χρησιμεύει μόνο ως αγωγός πληροφοριών, όπως ο τρόπος με τον οποίο η Google παρέχει ειδοποιήσεις ειδήσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι ευθύνη του χρήστη του ιστότοπου να ελέγχει και να επαληθεύει την πηγή περιεχομένου και τη φορητότητα περιεχομένου από αυτόν τον ιστότοπο.

Όροι Χρήσης

Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας συμφωνούν με τους νομικούς όρους που περιγράφονται στο παρόν και συμφωνούν να απαλλάξουν την Εταιρεία, τους υπαλλήλους τους, τους εργολάβους και τους εκχωρητές τους χωρίς αξιώσεις, από οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για τυχόν ειδικές, τυχαίες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων , χωρίς περιορισμό, ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται, την απώλεια κερδών ή εσόδων ή το κόστος αντικατάστασης αγαθών, ακόμη και αν ενημερωθούν εκ των προτέρων για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να μην επιτρέπουν τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων και επομένως οι παραπάνω εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν. Οι Όροι Χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου χωρίς εξαίρεση και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να επαληθεύσει την ακρίβεια όλου του περιεχομένου πριν από τη δημοσίευση. Σε σπάνιες και απρόβλεπτες περιπτώσεις, τα λάθη ενδέχεται να δημοσιεύονται ακούσια. Το υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο και οποιουσδήποτε δευτερεύοντες ιστότοπους ή συνδεδεμένους ιστότοπους παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγύηση ή όρους οποιουδήποτε είδους, ρητά ή σιωπηρά. Λόγω του όγκου των πληροφοριών που αντιμετωπίζονται και της επιθυμίας για προώθηση της ελευθερίας της πληροφόρησης, η Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί και δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για τις υποβολές των μελών. Η Εταιρεία δεν ανέχεται συκοφαντία ή βωμολοχίες σε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν παρατηρήσετε συκοφαντικά ή προσβλητικά σχόλια, ενημερώστε μας αμέσως και θα εργαστούμε για την επίλυση του προβλήματος.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΟΡΟΙ:

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις (οι «Όροι») καλύπτουν το World Food Travel Association, "WFTA" ιστότοπος, που βρίσκεται στη διεύθυνση www.worldfoodtravel.org, και οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ο «ιστότοπος» ή ο «ιστότοπος WFTA»). Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους πριν χρησιμοποιήσετε ή προχωρήσετε στην πρόσβαση στον Ιστότοπο. Πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Συμπεριφοράς, προτού αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήστε με άλλο τρόπο τον Ιστότοπο. Η πρόσβασή σας και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις. Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις που ισχύουν τη στιγμή της χρήσης σας. Αναγνωρίζετε ότι η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Ιστότοπου ενδέχεται να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, απορρήτου, δημοσιότητας και επικοινωνίας. Όπως χρησιμοποιείται εδώ, «εσείς» ή «Χρήστης» σημαίνει χρήστης του ιστότοπου WFTA που θεωρείται ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους Όρους και «εμείς», «εμείς», «μας» ή «WFTA» σημαίνει World Food Travel Association.

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Το worldfoodtravel.org Ο ιστότοπος είναι μια πύλη για την παγκόσμια τουριστική κοινότητα τροφίμων. Ο ιστότοπος διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από το WFTA και τις σχετικές επιχειρηματικές του μονάδες, ενισχύει τη δικτύωση και τις σχέσεις μεταξύ των μελών του ιστότοπου, προωθεί τον τουρισμό τροφίμων στα μέσα ενημέρωσης και χρησιμεύει ως πλατφόρμα για τα μέλη της WFTA για έρευνα και αλληλεπίδραση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας, ανεξάρτητα από την κατηγορία συμμετοχής τους, πρέπει να εγγραφούν στον ιστότοπο για να γίνουν μέλη της κοινότητας ή να επωφεληθούν από συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή λειτουργίες.

 1. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η πρόσβασή σας και η χρήση του Ιστότοπου υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες διεθνείς, ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών ("Σήματα") που εμφανίζονται στον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία του WFTA, των σχετικών επιχειρηματικών μονάδων και άλλων μερών. Απαγορεύεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε σήματα για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, να χρησιμοποιούν ως μετα-ετικέτες σε άλλες σελίδες ή ιστότοπους του World Wide Web χωρίς τη γραπτή άδεια του WFTA ή τρίτου μέρους που μπορεί να κατέχει τα σήματα. Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προγραμμάτων λογισμικού που διατίθενται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού ("Περιεχόμενο") προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται στους χρήστες να τροποποιούν, να αντιγράφουν, να διανέμουν, να μεταδίδουν, να εμφανίζουν, να δημοσιεύουν, να πωλούν, να χορηγούν άδεια χρήσης, να δημιουργούν παράγωγα έργα ή να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε Περιεχόμενο διαθέσιμο στον ιστότοπο για εμπορικούς ή δημόσιους σκοπούς. Συμφωνείτε ότι η συμμετοχή σας στον Ιστότοπο είναι εθελοντική, προσωπική και μη μεταβιβάσιμη. Η WFTA μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει αμέσως την πρόσβασή σας (με ή χωρίς προειδοποίηση) στον ιστότοπο σε περίπτωση που η συμπεριφορά σας δεν συμμορφώνεται με τους Όρους και Προϋποθέσεις.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ, ΗΧΟΥ & ΚΕΙΜΕΝΟ [«ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ»]

Το περιεχόμενο θα δημοσιευτεί με την έγκριση του WFTA. Το Περιεχόμενο μπορεί να απεικονίζει μόνο το άτομο που είναι εγγεγραμμένο στο προφίλ και τον λογαριασμό για τον οποίο υποβλήθηκε η φωτογραφία. Το περιεχόμενο δεν μπορεί να περιέχει ή να απεικονίζει ένα δημόσιο πρόσωπο, εκτός εάν αυτός ο δημόσιος αριθμός είναι ο κάτοχος του λογαριασμού. Μπορείτε να υποβάλετε περιεχόμενο που απεικονίζει αναγνωρίσιμα άτομα μόνο εάν έχετε λάβει προηγούμενη γραπτή άδεια από αυτά τα άτομα που σας παραχωρούν το δικαίωμα να υποβάλετε τη φωτογραφία για δημοσίευση, δημοσίευση και χρήση στον ιστότοπο. Με την υποβολή περιεχομένου δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε λάβει γραπτή άδεια από όλα τα άτομα που έχουν οποιαδήποτε δικαιώματα σε αυτήν τη φωτογραφία και συμφωνείτε να αποζημιώσετε την WFTA για τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν από την εν λόγω χρήση. Το περιεχόμενο δεν μπορεί να περιέχει καμία απεικόνιση οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών, υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα τρίτων, οποιουδήποτε υλικού που ανήκει σε οποιονδήποτε τρίτο, ή οποιουδήποτε περιεχομένου που θεωρείται συνήθως απαράδεκτο για οποιονδήποτε λόγο.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ενδέχεται να αλλάξουμε τους Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου από καιρό σε καιρό ενημερώνοντας αυτήν την ανάρτηση. Επισκεφθείτε την περιοχή Όροι και Προϋποθέσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο για να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες όρους σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς. Η συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου αποτελεί καταφατική: (1) αναγνώριση από εσάς των Όρων και τυχόν τροποποιήσεων των Όρων, και (2) η συγκατάθεσή σας να συμμορφωθείτε με τους Όρους όπως τροποποιήθηκαν.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε τον Ιστότοπο με ή χωρίς ειδοποίηση σε εσάς. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι εσάς ή τρίτου μέρους σε περίπτωση που ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα τροποποίησης ή διακοπής της Ιστοσελίδας.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Εκχωρείτε αμετάκλητα στην WFTA όλα τα δικαιώματα σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, ιδέες ή εκφράσεις ιδεών που παρέχετε στον Ιστότοπο. Όλα τα σχόλια, οι προτάσεις, τα γραφικά, οι ιδέες (συμπεριλαμβανομένων ιδεών για προϊόντα και διαφημίσεις) και άλλες πληροφορίες ή υλικό που ανεβάζετε, αποθηκεύετε, δημοσιεύετε ή υποβάλετε με άλλο τρόπο στην WFTA μέσω αυτού του Ιστότοπου θα γίνουν και θα παραμείνουν η αποκλειστική ιδιοκτησία της WFTA ή / και των σχετικών με αυτήν. επιχειρηματικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μελλοντικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με τέτοιες υποβολές, ακόμη και αν αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις τροποποιούνται αργότερα ή τερματιστούν. Αυτό σημαίνει ότι αποποιείται οποιαδήποτε ιδιοκτησιακά δικαιώματα για τέτοιες υποβολές και αναγνωρίζετε το απεριόριστο δικαίωμα της WFTA και / ή των πρακτορείών της να τις χρησιμοποιούν (ή υλικά ή ιδέες παρόμοιες με αυτές) σε οποιοδήποτε μέσο, ​​τώρα και στο μέλλον, χωρίς προειδοποίηση, αποζημίωση ή άλλη υποχρέωση για εσάς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο. Σημαίνει επίσης ότι, με εξαίρεση τα προσωπικά σας στοιχεία, το WFTA και / ή οι εταιρείες του δεν έχουν καμία υποχρέωση να διατηρήσουν εμπιστευτικές τις υποβολές σας. Δεν θα δικαιούστε καμία αποζημίωση για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου σας από εμάς ή από τις εταιρείες ή τους συνεργάτες μας.

Επιπλέον, απελευθερώνετε και παραιτείτε όλες τις αξιώσεις εναντίον της WFTA και / ή των πρακτορείών της σχετικά με οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, δικαιώματα απορρήτου και δημοσιότητας, δικαιώματα αναγνώρισης ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη βάσει του ισχύοντος νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΑΣΦΑΛΗ ΛΙΜΑΝΙ»

Η Εταιρεία παρέχει στοιχεία λογισμικού που απαιτούνται από τα μέλη της ιστοσελίδας για τη διαχείριση των επικοινωνιών τους με την Εταιρεία και με και μεταξύ άλλων μελών. Οι πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία σε υπολογιστές ενός οργανισμού ή σε υπολογιστές που φιλοξενούνται από την Εταιρεία. Στην τελευταία περίπτωση, η Εταιρεία λειτουργεί ως Πάροχος Υπηρεσιών Εφαρμογών (ASP). Η Εταιρεία σέβεται το ατομικό απόρρητο και εκτιμά την εμπιστοσύνη των πελατών, των υπαλλήλων, των επιχειρηματικών εταίρων και άλλων. Η Εταιρεία τηρεί τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα στις επιχειρηματικές πρακτικές. Η Εταιρεία δεν θα επιτρέψει εν γνώσει του την ιδιοκτησία ενός Πελάτη να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την επεξεργασία του Πελάτη, θα διατηρήσει εμπιστευτικές αυτές τις Ιδιοκτησιακές Πληροφορίες του Πελάτη και δεν θα αποκαλύψει τέτοιες Ιδιοκτησιακές Πληροφορίες Πελάτη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός εάν ληφθούν γραπτές οδηγίες. από έναν αξιωματικό του Πελάτη. Προκειμένου να διασφαλιστεί και να προστατευθεί η εμπιστευτικότητα μιας επιχείρησης του Πελάτη και να αποτραπεί η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα αρχεία του Πελάτη, η Εταιρεία θα τηρεί τις διαδικασίες ασφαλείας βέλτιστης πρακτικής.

Ως ASP, η Εταιρεία έχει ορισμένες ευθύνες για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών ενός Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσωπικών πληροφοριών που διατηρούνται στα αρχεία του Πελάτη. Κάθε Πελάτης, ως συλλέκτης και χρήστης αυτών των πληροφοριών, έχει την πρωταρχική ευθύνη για το απόρρητο αυτών των πληροφοριών. Η Πολιτική Απορρήτου του Safe Harbor (η «Πολιτική») καθορίζει τις αρχές απορρήτου που ακολουθεί η Εταιρεία σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία που μεταφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΑΣΦΑΛΕΣ ΛΙΜΑΝΙ

Το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν σε ένα σύνολο αρχών προστασίας δεδομένων και συνήθεις ερωτήσεις (οι «Αρχές του Safe Harbor») για να επιτρέψουν στις εταιρείες των ΗΠΑ να ικανοποιήσουν την απαίτηση σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δοθεί επαρκής προστασία σε προσωπικά πληροφορίες που μεταφέρονται από την ΕΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ΕΟΠ έχει επίσης αναγνωρίσει ότι το Ασφαλές Λιμάνι των ΗΠΑ παρέχει επαρκή προστασία δεδομένων (ΕΕ L 45 της 15.2.2001, σ. 47). Σύμφωνα με τη δέσμευσή της να προστατεύσει το προσωπικό απόρρητο, η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις Αρχές του Safe Harbor.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ COOKIES της ΕΕ

Ειδική ειδοποίηση προς τους κατοίκους της ΕΕ: ​​ο ιστότοπός μας μπορεί να αποθηκεύει cookies με προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης για εσάς ή τον υπολογιστή σας. Τέτοιες πληροφορίες δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται με κανέναν άλλο τρόπο παρά για να σας βοηθήσουν στην πλοήγηση στον ιστότοπό μας. Εάν δεν θέλετε ο διακομιστής μας να αποθηκεύει cookie σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό σας, παρακαλούμε απομακρυνθείτε από τον ιστότοπό μας.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: «Προσωπικά στοιχεία» σημαίνει κάθε πληροφορία ή σύνολο πληροφοριών που προσδιορίζει ή χρησιμοποιείται από ή για λογαριασμό μιας Εταιρείας για την ταυτοποίηση ενός ατόμου. Τα προσωπικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που κωδικοποιούνται ή γίνονται ανώνυμες ή διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες που δεν έχουν συνδυαστεί με μη δημόσια προσωπικά στοιχεία.

«Ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία» σημαίνει προσωπικές πληροφορίες που αποκαλύπτουν φυλή, εθνοτική καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ή συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή που αφορούν την υγεία ενός ατόμου. Επιπλέον, η Εταιρεία θα αντιμετωπίζει ως ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία κάθε πληροφορία που λαμβάνεται από τρίτο μέρος όταν το τρίτο μέρος αντιμετωπίζει και αναγνωρίζει τις πληροφορίες ως ευαίσθητες.

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Οι αρχές απορρήτου σε αυτήν την Πολιτική βασίζονται στις Αρχές του Safe Harbor.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά στοιχεία απευθείας από ιδιώτες στην ΕΕ, θα τους ενημερώσουμε για τον τύπο των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται, τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία και τους τύπους τρίτων που δεν είναι αντιπρόσωποι στους οποίους η Εταιρεία αποκαλύπτει ή μπορεί να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες, καθώς και τις επιλογές και τα μέσα, εάν υπάρχουν, η Εταιρεία προσφέρει σε άτομα για περιορισμό της χρήσης και της αποκάλυψης των προσωπικών τους πληροφοριών. Η ειδοποίηση θα παρέχεται σε σαφή και εμφανή γλώσσα όταν τα άτομα ζητούνται για πρώτη φορά να παρέχουν προσωπικά στοιχεία στην Εταιρεία, ή το συντομότερο δυνατό μετά από αυτό, και σε κάθε περίπτωση προτού η Εταιρεία χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει τις πληροφορίες για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο αρχικά συλλέχθηκε. Όταν η Εταιρεία λαμβάνει προσωπικά στοιχεία από τις θυγατρικές μας, τις θυγατρικές μας ή άλλες οντότητες στην ΕΕ, θα χρησιμοποιούμε και θα αποκαλύπτουμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τις ειδοποιήσεις που παρέχονται από αυτές τις οντότητες και τις επιλογές των ατόμων στα οποία αναφέρονται αυτές οι προσωπικές πληροφορίες.

ΕΠΙΛΟΓΗ: Η Εταιρεία θα προσφέρει σε άτομα την ευκαιρία να επιλέξουν (εξαίρεση) εάν τα προσωπικά τους στοιχεία (α) θα αποκαλυφθούν σε τρίτους που δεν είναι αντιπρόσωποι ή (β) θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφορετικούς από τον σκοπό για το οποίο συλλέχθηκε αρχικά ή στη συνέχεια εγκρίθηκε από το άτομο. Για ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία, η Εταιρεία θα δώσει στα άτομα την ευκαιρία να συναινέσουν και να δηλώσουν ρητά (opt-in) συγκατάθεση για την αποκάλυψη των πληροφοριών σε τρίτους που δεν είναι αντιπρόσωποι ή τη χρήση των πληροφοριών για σκοπούς διαφορετικούς από τον σκοπό για τον οποίο αρχικά συλλέχθηκε ή ακολούθως εγκρίθηκε από το άτομο. Η Εταιρεία θα παρέχει στα άτομα εύλογους μηχανισμούς για να ασκήσουν τις επιλογές τους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί προσωπικά στοιχεία μόνο με τρόπους συμβατούς με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή στη συνέχεια εγκρίθηκε από το άτομο. Η Εταιρεία θα λάβει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά στοιχεία σχετίζονται με την προβλεπόμενη χρήση, ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣ: Η Εταιρεία θα λάβει διαβεβαιώσεις από τους αντιπροσώπους μας ότι θα διαφυλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Παραδείγματα κατάλληλων εγγυήσεων που μπορεί να παρέχονται από πράκτορες περιλαμβάνουν: μια σύμβαση που υποχρεώνει τον αντιπρόσωπο να παρέχει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως απαιτείται από τις σχετικές Αρχές του Safe Harbor, υπό την επιφύλαξη της Οδηγίας 95/46 / ΕΚ της ΕΕ (τα δεδομένα της ΕΕ Οδηγία προστασίας), πιστοποίηση Safe Harbor από τον αντιπρόσωπο ή υπόκειται σε άλλη διαπίστωση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν η Εταιρεία αντιληφθεί ότι ένας αντιπρόσωπος χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία με τρόπο αντίθετο με την παρούσα Πολιτική, η Εταιρεία θα λάβει εύλογα μέτρα για να αποτρέψει ή να σταματήσει τη χρήση ή αποκάλυψη.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Κατόπιν αιτήματος, η Εταιρεία θα παρέχει σε άτομα εύλογη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες που διατηρεί σχετικά με αυτά. Επιπλέον, η Εταιρεία θα λάβει εύλογα μέτρα για να επιτρέψει σε άτομα να διορθώσουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν πληροφορίες που αποδεικνύεται ότι είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η Εταιρεία θα λάβει εύλογες προφυλάξεις για να προστατεύσει τα προσωπικά στοιχεία που διαθέτει από απώλεια, κατάχρηση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση και καταστροφή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: η Εταιρεία θα διενεργήσει ελέγχους συμμόρφωσης των σχετικών πρακτικών απορρήτου για να επαληθεύσει την τήρηση αυτής της Πολιτικής. Οι εργαζόμενοι θα εκπαιδευτούν κατάλληλα για να τηρούν αυτές τις αρχές. Οποιοσδήποτε υπάλληλος ορίζει ότι η Εταιρεία παραβιάζει αυτήν την πολιτική θα υπόκειται σε πειθαρχικά μέτρα, χωρίς περιορισμό στον τερματισμό της απασχόλησης. Η Εταιρεία υπόκειται στους νόμους και τους κανονισμούς της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ.

ΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: Οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση ή την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Απορρήτου της Εταιρείας στην παρακάτω διεύθυνση. Η Εταιρεία θα ερευνήσει και θα προσπαθήσει να επιλύσει παράπονα και διαφορές σχετικά με τη χρήση και την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σύμφωνα με τις αρχές που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΩΝ

Η συμμόρφωση της Εταιρείας με αυτές τις Αρχές του Safe Harbor ενδέχεται να είναι περιορισμένη

(α) στο βαθμό που απαιτείται για να ανταποκριθεί σε νομική ή ηθική υποχρέωση · και

(β) στο βαθμό που επιτρέπεται ρητά από έναν εφαρμοστέο νόμο, κανόνα ή κανονισμό.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι ερωτήσεις ή τα σχόλια σχετικά με αυτήν την Πολιτική θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς μέσω ταχυδρομείου ως εξής:

Προσοχή: Erik Wolf, Εκτελεστικός διευθυντής

World Food Travel Association

4110 SE Hawthorne Blvd Σουίτα 440

Πόρτλαντ, Όρεγκον 97214 ΗΠΑ

Τηλέφωνο: (+1) 503-213-3700

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: help (at) worldfoodtravel (dot) org

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΧΗ

Αυτή η Πολιτική μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Αρχών του Safe Harbor.

 

 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για την αποστολή και λήψη ορισμένων μηνυμάτων. Ως εκ τούτου, η συμπεριφορά σας υπόκειται σε κανονισμούς, πολιτικές και διαδικασίες διαδικτύου. Συμφωνείτε να τηρείτε τους ακόλουθους κανόνες συμπεριφοράς:

 1. Πρέπει να είστε 18 ετών και άνω για να συμμετάσχετε στον Ιστότοπο.
 2. Μόνο όσοι έχουν εγγραφεί μπορούν να συνεισφέρουν στον Ιστότοπο.
 3. Συμφωνείτε να μην αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, να διανείμετε, να κατεβάσετε, να εμφανίσετε, να δημοσιεύσετε, να δημοσιεύσετε, να αδειοδοτήσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα ή να μεταδώσετε με άλλο τρόπο περιεχόμενο ιστότοπου ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε οποιαδήποτε μορφή, εκτός από το ότι οι Χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το «E-mail a Λειτουργία Friend ”για να στείλετε μέσω e-mail σε έναν φίλο σας την Ιστοσελίδα.
 4. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε συμπεριφορά που δεν υποστηρίζει ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάρτησης ή της μετάδοσης οποιουδήποτε υλικού που είναι απειλητικό, προσβλητικό, επιβλαβές, παρενοχλητικό, καταχρηστικό, χυδαίο, μίσος, δυσφημιστικό, σεξουαλικά ρητές, φλεγμονώδεις, βωμολοχίες (ακόμα και αν είναι καλυμμένες), [φυλετικά ή εθνοτικά απαράδεκτες], θρησκευτικές ή πολιτικές, ή οποιοδήποτε υλικό που ενθαρρύνει ακατάλληλη ή παράνομη συμπεριφορά.
 5. Συμφωνείτε να μην ανεβάσετε, αποθηκεύσετε, επεξεργαστείτε, δημοσιεύσετε, μεταδώσετε, διανείμετε ή δημοσιεύσετε με άλλο τρόπο μέσω του Ιστότοπου οποιοδήποτε υλικό το οποίο:
  1. να περιορίσετε ή να εμποδίσετε οποιονδήποτε άλλο Χρήστη να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα ή να περιέχει ιό ή άλλο επιβλαβές συστατικό.
  2. παραβιάζει τυχόν τοπικούς, πολιτειακούς, ομοσπονδιακούς ή διεθνείς νόμους ή δημιουργεί αστική ευθύνη.
  3. παραβιάζει ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων απορρήτου ή δημοσιότητας, όπως δυσφήμιση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας).
  4. παραβιάσετε αυτούς τους Όρους ή δεν είναι άλλως κατάλληλοι ή σχετικοί με τον σκοπό της Ιστοσελίδας.
  5. επιβάλλετε ένα παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στον Ιστότοπο ή αλλιώς παρεμβαίνετε στον Ιστότοπο.
 6. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, λογότυπα ή άλλα αναγνωριστικά σήματα ("Σήματα") της WFTA, των πρακτορείων της ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, χρήσης ως μετα-ετικέτες στον Ιστότοπο ή σε άλλες σελίδες ή ιστότοπους στον Παγκόσμιο Ιστό χωρίς τη γραπτή άδεια του WFTA και, εάν ισχύει, το τρίτο μέρος που κατέχει τα Σήματα.
 7. Συμφωνείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό:
  1. αλυσίδες, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή παρόμοιες δραστηριότητες.
  2. "Spoofing" (χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο για να συγκαλύψετε την διαδικτυακή σας ταυτότητα ή να αλλάξετε τις αρχικές πληροφορίες χαρακτηριστικών κατά την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την ανάρτηση μηνυμάτων στον ιστότοπο ή την πλαστοπροσωπία του WFTA, ενός άλλου χρήστη ή του συντονιστή τοποθεσίας).
  3. Χρήση ή κατοχή προγραμμάτων για «ρωγμή» κωδικών πρόσβασης ή άλλων εργαλείων ασφαλείας στο Διαδίκτυο.
  4. Προσπάθεια παράκαμψης των καθιερωμένων μέτρων ασφάλειας στο Διαδίκτυο.
  5. απόσπαση ή μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να συνιστά ποινικό αδίκημα, δημιουργεί αστική ευθύνη ή παραβιάζει με άλλον τρόπο οποιονδήποτε ισχύοντα τοπικό, πολιτειακό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.
 8. Συμφωνείτε να μην παρεμβαίνετε στη χρήση και την απόλαυση ενός άλλου χρήστη από τον ιστότοπο.
 9. Συμφωνείτε να μην δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε ή να παράσχετε με άλλο τρόπο φωτογραφίες, υπερσυνδέσμους ή άλλο υλικό στον Ιστότοπο που δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους Όρους.

Σε χώρους διαδικτύου όπως αυτός ο ιστότοπος, όπου συμβαίνει αλληλεπίδραση, συνιστάται να μην δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή να τα χρησιμοποιείτε για το όνομα της οθόνης σας (αυτό περιλαμβάνει: τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το πραγματικό σας όνομα, όπου ζείτε, το τηλέφωνό σας αριθμός, και ακόμη και τόσο αβλαβείς πληροφορίες όπως η ομάδα μπέιζμπολ που σας αρέσει ή τα αγαπημένα σας καταστήματα) για να αποτρέψετε τις δυνατότητες εκμετάλλευσης.

Παραβιάσεις: Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των μεταδόσεών σας μέσω του ιστότοπου. Σε περίπτωση που η συμπεριφορά σας δεν συμμορφώνεται με αυτούς τους Όρους, διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε υλικό το οποίο (κατά την απόλυτη κρίση μας) δεν συμμορφώνεται με αυτούς τους Όρους, ανακαλεί τα προνόμια δημοσίευσης ή / και σας απαγορεύει να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο μόνοι μας διακριτικότητα. Οι αποφάσεις μας θεωρούνται οριστικές. Εάν δείτε κάποια ανάρτηση που παραβιάζει αυτούς τους Όρους με κάποιο τρόπο, αναφέρετέ την χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Αναφορά κατάχρησης".

Παρόλο που η WFTA ή / και οι υπηρεσίες της ενδέχεται να παρακολουθούν αναρτήσεις και μεταδόσεις στον Ιστότοπο, δεν υποχρεούται να το πράξει και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο στον Ιστότοπο. Ούτε η WFTA ούτε οι αντιπρόσωποι ή τα πρακτορεία της υποστηρίζουν οποιαδήποτε πληροφορία δημοσιεύεται στον Ιστότοπο.

 1. ΥΠΕΡΚΙΝΗΣΗ

Ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει έναν σύνδεσμο προς άλλους ιστότοπους επιτρέποντάς σας να εγκαταλείψετε τον ιστότοπο για πρόσβαση σε υλικό τρίτων ή φέρνοντας το υλικό τρίτου μέρους στον ιστότοπο μέσω "αντίστροφων" υπερσυνδέσμων και τεχνολογίας πλαισίου ("συνδεδεμένος ιστότοπος"). Η WFTA δεν έχει διακριτική ευχέρεια να αλλάξει, να ενημερώσει ή να ελέγξει το περιεχόμενο σε έναν συνδεδεμένο ιστότοπο. Το γεγονός ότι η WFTA παρείχε έναν σύνδεσμο σε έναν ιστότοπο δεν αποτελεί έγκριση, εξουσιοδότηση, χορηγία ή σχέση με αυτόν τον ιστότοπο, τους ιδιοκτήτες του ή τους παρόχους του. Υπάρχουν εγγενείς κίνδυνοι στη χρήση ή ανάκτηση πληροφοριών που βρίσκονται στο Διαδίκτυο και η WFTA σας παροτρύνει να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει αυτούς τους κινδύνους πριν βασιστείτε, χρησιμοποιήσετε ή ανακτήσετε τέτοιες πληροφορίες σε έναν συνδεδεμένο ιστότοπο.

Το WFTA δεν επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν συνδέσμους υπερκειμένου στον ιστότοπο με μοναδική εξαίρεση τη συμπερίληψη στο προσωπικό προφίλ των χρηστών.

 1. ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλο το περιεχόμενο, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τρίτων στον ιστότοπο ή που λαμβάνονται από έναν ιστότοπο στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο ιστότοπος (ένας «συνδεδεμένος ιστότοπος») παρέχονται σε εσάς «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή , συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο, μη παραβίαση, ασφάλεια ή ακρίβεια.

Η WFTA δεν υποστηρίζει και δεν είναι υπεύθυνη για (α) την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε γνώμης, συμβουλής ή δήλωσης που γίνεται μέσω του ιστότοπου, (β) οποιουδήποτε περιεχομένου που παρέχεται στον ιστότοπο και οποιωνδήποτε συνδεδεμένων ιστότοπων ή (γ) των δυνατοτήτων ή αξιοπιστία οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που λαμβάνεται από τον ιστότοπο ή από έναν συνδεδεμένο ιστότοπο.

Εκτός από ό, τι απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, σε καμία περίπτωση η WFTA ή οι υπηρεσίες της δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκαλείται από την εξάρτησή σας από πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του ιστότοπου ή ενός συνδεδεμένου ιστότοπου ή από την εξάρτησή σας από οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που λαμβάνεται από τον ιστότοπο ή έναν συνδεδεμένο ιστότοπο. Είναι δική σας ευθύνη να αξιολογήσετε την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα οποιασδήποτε γνώμης, συμβουλής ή άλλου περιεχομένου που διατίθεται μέσω του ιστότοπου ή που λαμβάνεται από έναν συνδεδεμένο ιστότοπο. Ζητήστε τη συμβουλή των επαγγελματιών, ανάλογα με την περίπτωση, σχετικά με την αξιολόγηση οποιασδήποτε συγκεκριμένης γνώμης, συμβουλών, προϊόντος, υπηρεσίας ή άλλου περιεχομένου.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και οι περιγραφές των υπηρεσιών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο ή σε έναν συνδεδεμένο ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη και η WFTA αποποιείται συγκεκριμένα οποιαδήποτε ευθύνη για τέτοιες ανακρίβειες ή σφάλματα. Η WFTA δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι το περιεχόμενο στον ιστότοπο είναι πλήρες ή ενημερωμένο. Το WFTA δεν υποχρεούται να ενημερώσει οποιοδήποτε περιεχόμενο στον ιστότοπο. Το WFTA μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο στον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Το WFTA μπορεί να κάνει βελτιώσεις ή αλλαγές στον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή.

Συμφωνείτε ότι η WFTA, οι υπηρεσίες και οι συνεργάτες της, καθώς και οποιοσδήποτε από τους αντίστοιχους αξιωματικούς, διευθυντές, υπαλλήλους ή πράκτορές τους δεν θα φέρει καμία ευθύνη, είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία, αυστηρή ευθύνη ή με άλλο τρόπο, για οποιαδήποτε έμμεση, τιμωρητική, ειδική, επακόλουθη τυχαίες ή έμμεσες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, χαμένων κερδών, κόστους προμήθειας αντικαταστατικής υπηρεσίας ή χαμένης ευκαιρίας) που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου ή ενός συνδεδεμένου ιστότοπου ή με την καθυστέρηση ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπου ή έναν συνδεδεμένο ιστότοπο, ακόμη και αν το WFTA ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Αυτός ο περιορισμός ευθύνης περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, τη μετάδοση τυχόν ιών που ενδέχεται να μολύνουν τον εξοπλισμό ενός χρήστη, αστοχία μηχανολογικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή γραμμών επικοινωνίας, τηλεφώνου ή άλλων προβλημάτων διασύνδεσης (π.χ., δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου) , μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κλοπή, σφάλματα χειριστή, απεργίες ή άλλα εργασιακά προβλήματα ή οποιαδήποτε ανωτέρα βία. Το WFTA δεν μπορεί και δεν εγγυάται συνεχή, αδιάλειπτη ή ασφαλή πρόσβαση στον ιστότοπο.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Οποιεσδήποτε και όλες οι αξιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε αποτυχία ή παραβίαση σε σχέση με αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου περιορίζονται σε αξιώσεις εναντίον οποιουδήποτε και όλων αυτών των παρόχων αγαθών και υπηρεσιών. Η WFTA αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη, είτε βάσει συμβολαίου, αδικοπραξίας, αυστηρής ευθύνης, ή άλλως, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, ευθύνης για οποιαδήποτε άμεση, τιμωρητική, ειδική, επακόλουθη, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, σε σχέση με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από κάθε μεταφορέα ή άλλος προμηθευτής μέσω του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, ευθύνης για οποιαδήποτε πράξη, σφάλμα, παράλειψη, τραυματισμός, απώλεια, ατύχημα, καθυστέρηση ή παρατυπία που μπορεί να προκληθεί λόγω σφάλματος, αμέλειας ή άλλως, αυτού του μεταφορέα ή προμηθευτή, και με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσετε το WFTA από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το ίδιο. Τυχόν αξιώσεις κατά των εταιρειών, του προσωπικού ή των αντιπροσώπων τους, περιορίζονται στο κόστος του εν λόγω προϊόντος ή υπηρεσίας.

 1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την WFTA, τους οργανισμούς της και τους γονείς, θυγατρικές, συνεργάτες, υπαλλήλους, εργάτες και εργολάβους, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή προκύπτει από τη χρήση σας του Ιστότοπου, την παραβίαση αυτών των Όρων από εσάς ή την παραβίαση από εσάς ή άλλο χρήστη του Ιστότοπου που χρησιμοποιεί τον υπολογιστή σας, οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου δικαιώματος οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας.

 1. ΛΉΞΗ

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι εσάς ή τρίτου μέρους για τον τερματισμό της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που αντιταχθείτε σε τυχόν Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου ή τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις σε αυτόν ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο, η μόνη λύση σας είναι να διακόψετε αμέσως τη χρήση του Ιστότοπου.

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ

Μπορείτε να συνάψετε αλληλογραφία με ή να συμμετάσχετε σε προωθήσεις διαφημιστών, εάν υπάρχουν, με την προβολή των προϊόντων τους στον Ιστότοπο. Οποιαδήποτε τέτοια αλληλογραφία ή προωθητικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης και της πληρωμής για αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και τυχόν άλλοι όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή παραστάσεις που σχετίζονται με τέτοια αλληλογραφία ή προωθήσεις, είναι αποκλειστικά μεταξύ του αντίστοιχου Χρήστη και του διαφημιζόμενου. Η WFTA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, υποχρέωση ή ευθύνη για οποιοδήποτε μέρος αυτής της αλληλογραφίας ή προώθησης.

 1. ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ "COOKIE"

Η WFTA διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει πληροφορίες σε υπολογιστή χρήστη με τη μορφή «cookie» ή παρόμοιου αρχείου για σκοπούς τροποποίησης του ιστότοπου ώστε να αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις των χρηστών. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τα cookie, μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Το WFTA δεν έχει δυνατότητα απενεργοποίησης του χώρου αποθήκευσης cookie για λογαριασμό σας.

 1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΙΛΝΝΙΟΥ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ WFTA ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Η WFTA έχει εγγράψει έναν πράκτορα στο Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τους όρους του Νόμου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή (ο «νόμος») και κάνει χρήση των προστατευών βάσει του νόμου. Η WFTA διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο στον Ιστότοπο που φέρεται ότι παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα άλλου ατόμου. Οι ειδοποιήσεις προς την WFTA σχετικά με οποιαδήποτε φερόμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων στον Ιστότοπο θα πρέπει να απευθύνονται στη νόμιμη εκπροσώπησή μας μέσω της φόρμας Επικοινωνήστε μαζί μας σε αυτόν τον ιστότοπο.

 1. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους των ΗΠΑ και του κράτους του Όρεγκον, εξαιρουμένων των διατάξεων περί σύγκρουσης νόμων. Εσείς και η WFTA συμφωνείτε να υποβάλετε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους του Όρεγκον. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων κρίνεται από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας αντίθετη προς το νόμο, τότε τέτοιες διατάξεις θα ερμηνεύονται, όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις προθέσεις των μερών με τους άλλους διατάξεις που παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ. Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των Όρων δεν θα αποτελεί παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη, εκτός εάν αναγνωριστεί και συμφωνηθεί από εμάς γραπτώς.

Εσείς και η WFTA συμφωνείτε ότι κάθε αιτία δράσης που προκύπτει από ή σχετίζεται με τον Ιστότοπο πρέπει να ξεκινήσει εντός ενός (1) έτους από την εμφάνιση της αιτίας της ενέργειας. Διαφορετικά, τέτοια αιτία δράσης αποκλείεται οριστικά. Οι τίτλοι των ενοτήτων στους Όρους χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των μερών και δεν έχουν καμία νομική ή συμβατική σημασία.

 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται, θα ερμηνεύεται και θα επιβάλλεται σύμφωνα με τους νόμους του Κράτους του Όρεγκον που ισχύουν για συμφωνίες που έχουν συναφθεί και θα εκτελεστεί στο Κράτος του Όρεγκον. Κάθε αξίωση ή αντιδικία που προκύπτει από την παρούσα συμφωνία ή την απόδοσή της μπορεί να διατηρηθεί μόνο σε δικαστήρια που βρίσκονται στην κομητεία Multnomah County, Όρεγκον και εσείς και ο Σύλλογος συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία τέτοιων δικαστηρίων. Αυτή η συμφωνία αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία μας σχετικά με το έργο και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενες συμφωνίες. Δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση ή κάθε μέρος.

Συμφωνείτε ότι η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, είτε μέσω email είτε μέσω ενός πλαισίου ελέγχου, θα χρησιμεύσει ως επαρκής και νομικά δεσμευτική συμφωνία με τους όρους του παρόντος.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε τους όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση (οι τελευταίοι όροι θα δημοσιεύονται πάντα και θα είναι διαθέσιμοι για την αναθεώρησή σας στο διαδίκτυο).

Κάνοντας είσοδο οπουδήποτε στον ιστότοπο (και υποτομείς), υποβάλλοντας μια φόρμα οπουδήποτε στον ιστότοπο (και υποτομείς), κάνοντας κλικ στο "Συμφωνώ" ή επιλέγοντας ένα πλαίσιο για να υποδείξετε ότι συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, τους Όρους Χρήσης, την Αποποίηση και Πολιτική απορρήτου, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Αναγνωρίζετε επίσης ότι τέτοια ηλεκτρονική αποδοχή είναι επαρκής και δεν απαιτείται πρόσθετη υπογραφή ή έντυπο ή ηλεκτρονικό συμβόλαιο από εσάς ή τον νόμιμο εκπρόσωπό σας. Ισχύουν όλοι οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής και χρήσης του ιστότοπου.