ஒரு மண்ணின் சுவை: தமிழ்நாட்டின் மாறுபட்ட உணவு கலாச்சாரம்

            சமையல் கலையின் பல்வேறு கூறுகள் அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு எடுத்துச்செல்லப் படாததால் காலப்போக்கில் மறைந்து தனது சுவையான சுவடுகளை இழந்து வருகிறது. எனது தந்தை ஒரு சிறிய விவசாய கிராமத்தில் வாழ்ந்தவர், அவர் சாப்பிட்ட கிராமத்தின் சுவையான உணவுப் பண்டங்கள்…

Continuar leyendo ஒரு மண்ணின் சுவை: தமிழ்நாட்டின் மாறுபட்ட உணவு கலாச்சாரம்

Elise Botiveau - Vivir es intentar

  • Autor del post:
  • Categoría de publicación:Podcast

En este episodio # 42, hablamos con Elise Botiveau. Elise vive en París, la Ciudad de las Luces, y trabajó en tecnología de la información durante 20 años antes de hacer algunos ...

Continuar leyendo Elise Botiveau - Vivir es intentar

Simone Fracassi, un maestro inquieto de la carnicería de la nariz a la cola

¿Deberíamos simplificar nuestras relaciones con otros carniceros italianos, Michele y Dario in primis, diría que, en general, son de una raza aguda: transparentes en su pensamiento, de gran corazón con los niños y extrovertidos con todos los que se acercan a su oficio con puro interés ...

Continuar leyendo Simone Fracassi, un maestro inquieto de la carnicería de la nariz a la cola