ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ से ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ।

ऑनलाइन Εμινάριο: ηλλκόςνιΓ σταΣερονομιΤ κόςοκόςρισμός - άασικές Αρχές Παι ρρακτικές
Τι Τναι ο σταορονομιΤ υουρι?μεί ;? Τι σχέση ει με Τ σταορονομ ?α? Πως μεφορεί να είαρμοεπ τυχηιέμπνα στην άδλλΕα από προορισμούς ιαι υοείριστικές επιχειρήσεις? Ηλλτνικές ΓαΕρουοστρικέςιε εμπειρΔη: ίεςμιουργία, γριγραφή και ηροώθηση। Λλλννικός σταΕρουοσριόςμκ
Ημ 13ρομηνία: 2021 .αυοXNUMX XNUMX
Ώρα¨10.30 .μ
ΔιεπτάρΔια 70 λΔ
Στ κόιΜεοποιητιπ ραραλολοπ από στ World Food Travel Association
Ανώιμο: 55 Αρκ ταάτ 'οομο Από τη
Μαρπα ΑθαναΜούλο Chair, की अध्यक्ष World Food Travel Association (WFTA) के निदेशक मंडल, ग्रीस में WFTA के प्रमाणित राजदूत और मास्टर पाक यात्रा पेशेवर। Ί Ηαρία Αθαναπούοολλεί Μναι ί ιιρεπίσηςρια ί ιαιρίας τουριστικοί μύρκετινγκ रिस्पांस ऑन डिमांड लि।