स्वीडन

स्मोक एव सवेरिज [डेल टीवीए]

डेन फ्रॉस्टा डेलेन एवी स्मेंक एव सेर्विज हैंडलेड ओम एट अट फोर्सोका फिनना यूड वड सोम यूटमर्कर डेन svenska matkulturen। मैं इनकार करता हूं, फेलजांडे डेल यूफोर्सकर वि टर टर्र टर सेर सेजिएव ऑच वोर मटकुल्ट नेर डे बेस्सोर ओस। वड हर डे फोल्ड एवि ओस ओच वद टाइकर डे ओम वद वि टर? Ett लिटेट भूमि सोम केंसके पूर्ण अल्टिड är förstahandsvalet när आदमी väljer डेस्ट डेना årliga semestern। Dä gäller det att sticka ut och Visa upp sig från sin bästa sida।


मेड मेर hel 400 वरुहस över हेल वेर्ल्डन स हर आइकिया बिड्रैगिट तक डेन बल्ड सोम गेस एवर सेवरिज यूटलैंड्स। Bortsett från de populära platta paketen som तक överkomliga priser exportat det svenska "myset", så har de även reprodenterat och visat frar delar av den svenska matkulturen। मैं सीना रेस्टॉउन्ज़र och senare minilivs i varuhusen, så har många runtom i världen fått ett smakprov av det Svenska köket। På andra sidan jordklotet smakas det på köttbullar och lax, men även माइंड्रे kända produkter, såsom hjortronsylt, knäebrbrd och sillburkar। Jag undrar om de har något ansvar för att reprodentera Sverige och varför de i så fall inte serverar renskav med lingon eller säljer Löfbergs aaffe i butiken istället, men antar att logistik, vinst och to be toå to låååg Kanske är det bara jag som saknar detta i IKEA की छंटनी, पुरुष सोम अर ç स्िकर मिन दूर रिगलबंडेट काफ मेड पोस्टेन। 

Skulle du säga att det finns en särskild "IKEA-effekt", och har det haft något inflytande på mat-turisten? "Ja, डिफिटिव फिन्स डन säkert en Ikea-effekt, jag har ingen data att stödja mig på, men med tanke på हर्जा stora de å så vågar jag जोग-वंड्या påstå det ”। सोम जेन्स नेक्रीवर s är det sannolikt att man som turist kommer i kontakt med ett Ikea-varuhus innan man besöker Sverige första görngen। एनलिग्ट स्टैटिस्टिक फ्रामटगेन एवि विजिटस्वेनेड वैल्जर मैन एट अस्सोका सेवरिज फ्रैमस्ट एट अट अप्पलेवा नै प्लैटेर ऑच वैर नट, मेन ओक्साए एट अटॉप कोप्ला एवि। कम से कम utmärkt förutsättning för att främja mat- och dryckes-turism, däremot är detastast 15% av besökarna som är Specikt matlresserade।

Tror du att den Svenska matkulturen är på uppgång?, frag jag Jens.- Ja, ur ett längre पर्सपेक्ट, डेफिविट। "Vi får inte glömma Att vi hase främst statliga restauranger och alkoholransonering första halvan av århundradet, senare hände nån gastronomiskt, framför allt under 80-90 talen och framåt"। Naturligtvis är vi ett ungt matland, 1984 fick en svensk restaurang den första Michelinstjärnan och den första Universalitetsutbildningen i gastronomiadeadeade 1991. जेन्स बेराट्टर ओम मैथियास डाहलग्रेन सोम वार फाउस्टी स्वेन्स्कॉन कॉक्सकॉन कोकॉन कॉकटेल है। och höras utomlands, och framför allt nordisk mat har fått sig ett अप्प्सविंग टैकलिंग वारे फ्रामजेनगर även i våra grannländer। "डी एंड्रा नॉर्डिस्का लैन्डर्ना इरि जू लिका मायकेट "फोरड्सडकल्चर" सोम विएर, वीलकेट हर फॉर्मेट मेटकुल्तुरेन स्टॉर डेल तक। कंस्के नोरमैन वेटर मेर फिस्क, मेडंस वीएटर मेर विल्ट आई सेवरिज". 

Få परिणामत डाइकर उप्पेर नग जग सोकर बाद में निपुणकर्ता मलेन डे स्कैंडिनेविस्का कोकेन। ओम पूर्ण Google kan förklara det, vet vi ने själva vad skillnaderna är, eller är den nordiska maten likadan för oss alla सुनिश्चित किया? Det vore ju som som säga att Medelhavsländerna delar samma गैस्ट्रोनोमी। एन गेन मैं टिडेन वर वी एट भूमि, कंस आइर एनट एस एन कोनस्टीगट अट वोर्रा मैट्रैडिशनर मेन्गा गेनगर अप्प्लेव्स सोम एन ऑच सैमा। Så varför väljer turisten सिर्फ Sverige som matdestination, man skulle Kunna anta att våra största konkurrenter är våra grannländer?

डी सेनेस्ट åren har intresset få både nordisk och svensk mat ökat på de utländska marknaderna och i takt med att with besökare fåtttt bpp ögonen för Sverige som matdestination så har flera projekt lanseras lanseras मैलेट मेड प्रोजेकट "मैटलैंडेट" वर एट सेवरिज स्कुल वर्सा बस्ट इनम मैट इनान मैट 2020, ऑच एट एटी एएम डेलमेनलेन इननेफ्रैटेड एन स्काईस्किल्ड बेटिंग लैंड्सग्डेन ऑच डेन डेन स्कुल लिलेटस फ्रैम फादर एटहारा मेरि लिस्ट। Även "Ny Nordisk Mat" मेड सिट मेप्ट स्केप्ड जीनोम ett नॉर्डिस्क समरबेट där en "innovativ inställning तक ट्रेडेल मैट kombinerad मेड ett स्टार्क फॉकस हेला Hälsa och en etisk produktionsfilosofi" stod i fokus, men fokus, men föok

फारेरा लैटरैड्स केम्पंजेन "द एडिबल कंट्री"- ett utvecklingsprojekt inom måltidsturism i samarbete med alla de Regionala turistorganisationer i Sverige। Fokus ligger på att framhäva den svenska livsstilen, Tillgängligheten तक den ntliga maten। मैन कान नैजलगेन रेसवेरा एट् बॉर्ड मिट म्यूट ute i skogen eller på landet, med Tillhörande kock, meny, råvaror इत्यादि Enda haken är Att आदमी skaalock och Tillaga maten själv, men det kanske inte ä såjjäjågigj upplevelsen। "वी हर सेटल मैं målgruppsanalyser Att hälsosam mat kan verka dyrt och svårtillgängligt, här vill vi lyfta fram Att man faktiskt kå gå ut i nteen vart som helst i landet och plocka sig niggot att älocking". 

इनान मिट समल्ट मेड जेन्स एंजेनएड डेन स्वेनसेका स्सेन जैग ऑर्डन परंपरा, बीवरंडे ऑक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रामहवाडा सोम ट्रे केरकट्सरग एग विएना मटकुल्टूर। Jag frågar om han tycker att innovation, kreativitet och förnyelse, är det bättre ord att with beskriva med। - Ja, det skulle jag verkligen vilja lyfta fram, det och डेन एनटीर्लिगा कोपलिंगन नटेन तक, samt framåtskridandet och innoven। मेन ओवेन नॉनगन प्रकार रेस्पेक्टफुलेट, सोम विसार सिग ऑल इटरन ह्न विए स्केपर वागर लैगर, वी हर एक्स्ट्रा हैरा लैगर क्रिंग डजुरह्लिंग, डेटेर विक्टीगेट, एलेर हर्ट वी बिहेवियर वाइडर आर्बिटक्राफ्ट, ओशो हार्विक, ओशो वीर regler। मेन्निस्कोर्ना स्के मा एस ब्रा ब्रा सोम मोलिग्ट ऑच डट स्के वरना एन बेलन मेलान अर्बस्टैगरे ओच अर्बेट्सगिवारे, ओक्सस एन रेस्पेक्टफल्थ इन पावेकर वैवेन मटकुल्टुरेन।

Fler utländska turister verkar få upp ögonen för den svenska livsstilen och framförallt maten, jag om någon vill gärna bjuda bå allt den svenska matkulturen har att erbjuda। अट निश्चित डेरा svenska मुस्कुराओ är पूर्ण lätt। मेन vi överens om att den den skapas hemma i svenskens kök och äts på både finrestaurangen och som som-away, det är kantarellen oz blåbäret सोम plockas i våra skogar, gösen som fiskas njjönjnjtnjnrnj.jp.nn.jp.nz.nk.jkwnk.jkwnn.jkwnk.jkwnk.zknznj.jkwnk.jkwnk.jkwnk.jw से जुडी है। på आइकिया।

लेखक: रोसन्ना ओल्सन

फेसबुक पर शेयर
ट्विटर पर साझा करें
लिंक्डइन पर शेयर
Pinterest पर साझा करें