ΕΛΛΗΝΙΚΟΣΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ--ΒΑΣΙΚΕΣΑΡΧΕΣΚΑΙΠΡΑΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: - : - ΒΑΣΙΚΕΣΑΡΧΕΣΚΑΙΠΡΑΚΤΙΚΕΣΕΛΛΗΝΙΚΟΣΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΕΛΛΗΝΙΚΟΣΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΒΑΣΙΚΕΣΑΡΧΕΣΚΑΙΠΡΑΧΕΣΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣΕΜΙΝΑΡΙΟへ。

オンラインΣεμινάριο:ΕλληνικόςΓαστρονομικόςΤουρισμός–ΒασικέςΑρχέςκαιΠρακτικές
ΤιείναιοΓαστρονομικόςΤουρισμός;? ΤισχέσηέχειμετηΓαστρονομία? ΠωςμπορείναεφαρμοσθείεπιτυχημέναστηνΕλλάδααπόπροορισμούςκαιτουριστικέςεπιχειρή ΕλληνικέςΓαστροτουριστικέςεμπειρίες:Δημιουργία、περιγραφήκαιπροώθηση。 ΕλληνικόςΓαστροτουρισμόςκαιελληνικέςτουριστικέςεπιχειρήσεις-ένταξητουστατουρισ
Ημερομηνία:13Μαΐου2021
Ώρα¨10.30πμ
Διάρκεια70λεπτά
Μεπιστοποιητικόπαρακολούθησηςαπότη World Food Travel Association
Αντίτιμο:55ευρώκατ'άτομοΑπότη
ΜαρίαΑθανασοπούλου、会長 World Food Travel Association (WFTA)の取締役会、ギリシャのWFTAの認定大使、マスター料理旅行の専門家。 ΗΜαρίαΑθανασοπούλουείναιεπίσηςιδρύτριατηςεταιρίαςτουριστικούμάρκετινγκ Respond OnDemandLtd。