पहिलो FoodTreX उत्तर अमेरिका खाद्य यात्रा शिखर सम्मेलन नोभेम्बर १२-१-12 को लागि स्लेट

  • पोस्ट लेखक:
  • पोष्ट कोटी:संघ समाचार

यो World Food Travel Association (डब्ल्यूएफटीए), खाद्य र पेय पदार्थ पर्यटन मा विश्व को अग्रणी अधिकार, भर्खरै घोषणा गरेको छ कि FoodTreX उत्तरी अमेरिका, यसको पहिलो उत्तर उत्तर अमेरिकी खाद्य यात्रा सम्मेलन,…

पढाइ जारी राख्न पहिलो FoodTreX उत्तर अमेरिका खाद्य यात्रा शिखर सम्मेलन नोभेम्बर १२-१-12 को लागि स्लेट