खाद्य पर्यटन को आर्थिक प्रभाव

खाना र पेय पदार्थ पर्यटनको आर्थिक प्रभावको अनुमान लगत्तै उत्तम, धेरै गाह्रो छ। पहिलो, हामीले यस क्षेत्रमा कति यात्रुहरू छन् भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ। अनि हामी…

पढाइ जारी राख्न खाद्य पर्यटन को आर्थिक प्रभाव