FoodTreX ग्रीस र साइप्रस रेकर्डि .हरू

 39,00

विवरण

जुन २ 24-२25, २०२० लाई सम्पन्न गरिएको FoodTreX ग्रीस र साइप्रस क्षेत्रीय खाद्य सम्मेलन सम्मेलनबाट सबै रेकर्डि। (दुवै नि: शुल्क र भुक्तानी गरिएको) का लागि एक बर्षको पहुँच। उपस्थिति प्रमाणपत्र समावेश छैन, केवल सबै रेकर्डि .मा पहुँच।

थप जानकारी

दर्ता प्रकार

पूर्ण रेजिष्ट्रेसन, लाइट रेजिष्ट्रेसन