जेन कनोली

जेन Connelly

जेन दिगो पर्यटन र आर्थिक बृद्धिका लागि संयन्त्रका रूपमा खाना र यात्राको कडा विश्वास गर्छन्। चाहे यसले स्थानीय पाक संस्कृतिहरूलाई प्रमोट गरिरहेको छ वा खाद्य पर्यटन पहलहरूको विकास गर्दै। खाना र यात्रा र हातमा एक साथ जाने। मनपर्ने खाना - थाई। मनपर्ने पेय - Albariño व्हाइट वाइन। खाना वा पेयको लागि मनपर्ने गन्तव्य - सेविला, स्पेन। जहाँ म खानाको लागि अर्को यात्रा गर्न चाहन्छु - ह Hongक Kong।