Fabio Parasecoli

Fabio Parasecoli

Fabio Parasecoli jest profesorem nauk o żywności na Wydziale Nauk o Żywieniu i Żywności Uniwersytetu Nowojorskiego. Jego badania dotyczą skrzyżowania polityki żywnościowej i kulturalnej, szczególnie w mediach i projektowaniu. Najnowsze książki obejmują Uczta dla naszych oczu: jedzenie, film i obywatelstwo kulturowe w USA (2016, współautorstwo z Laurą Lindenfeld), Wiedza o tym, skąd się bierze: etykietowanie tradycyjnych produktów spożywczych, aby konkurować na rynku globalnym (2017) Jedzenie (2019) i Globalny Brooklyn: projektowanie doświadczeń kulinarnych w miastach świata (2021, współredagowane z Mateuszem Halawą).