Roberta Garibaldi

Roberta Garibaldi

Roberta Garibaldi jest profesorem akademickim z wieloletnim doświadczeniem w turystyce winiarskiej i gastronomicznej. Jest także członkiem wielu komitetów naukowych i rad redakcyjnych; wśród których jest członkiem zarządu Światowego Instytutu Gastronomicznego i rady zarządzającej Włoskiego Towarzystwa Nauk Turystycznych (SISTUR). Bierze udział w wielu konferencjach jako keynote speaker i ma wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu i zarządzaniu projektami terytorialnymi zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym. Była także prelegentem na forum wina i żywności Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO). Jest autorką kilku publikacji naukowych, w tym monografii, prac kuratorskich i publikacji książkowych, czasopism naukowych oraz materiałów konferencyjnych. Jest autorką „Raportu o turystyce gastronomicznej we Włoszech”. Jako członek Rady Dyrektorów Roberta nadzoruje prace badawcze Stowarzyszenia.