Seminarier för matturism

Lokaliserad utbildning som erbjuds av våra certifierade ambassadörer.

Matutbildning

Alla seminarier fungerar som utbildningsresurser för vår bransch.

Lokaliserad utbildning

Alla seminarier fokuserar på lokaliserad utbildning och strategi för matturism.

Professionell utveckling

Alla seminarier är professionella utvecklingsmöjligheter för lokala partners.

om våra seminarier

World Food Travel Association seminarier är enstaka evenemang värd våra certifierade ambassadörer. Varje seminarium fungerar som en utbildningsmöjlighet för lokala partners och yrkesverksamma som är intresserade av matturism, med innehåll som är anpassat efter ditt lokala områdes behov och intressen.

Nyheter - Matturism

Utforska kommande matturism seminarier