Roberta Garibaldi

Roberta Garibaldi

Roberta Garibaldi är en akademisk professor med lång erfarenhet av vin och matturism. Hon är också medlem i ett antal vetenskapliga kommittéer och redaktioner. bland vilka hon är ledamot i styrelsen för World Gastronomy Institute och styrelsen för Italian Society of Tourism Science (SISTUR). Hon deltar i många konferenser som huvudtalare och har lång erfarenhet av att samordna och hantera territoriella projekt både på internationell och lokal nivå. Hon har också varit talare för FN- och Världs Turismorganisationens (UNWTO) vin- och matforum. Hon har författat flera vetenskapliga publikationer, inklusive monografier, kuratorier och bidrag i böcker, vetenskapliga tidskrifter och konferenser. Hon är författare till "Rapport om gastronomiturism i Italien". I sin egenskap av styrelseledamot övervakar Roberta föreningens forskningsinsatser.