แอปพลิเคชันอาสาสมัคร FoodTrex

คุณสนใจเป็นอาสาสมัครในงาน FoodTreX Summit หรือไม่?

  • Gmail ดีที่สุด โปรดอย่าใช้ที่อยู่ aol, comcast, earthlink, hotmail หรือ yahoo ซึ่งมักจะบล็อกอีเมลของเรา หากคุณใช้ที่อยู่อีเมลที่ทำงานโปรดแน่ใจว่าได้อนุญาตโดเมนของเราเป็นพิเศษมิฉะนั้นคุณอาจไม่ได้รับการตอบกลับจากเรา
  • ประเภทไฟล์ที่ยอมรับ: pdf, doc, docx, ppt, pptx
  • วางไฟล์ที่นี่หรือ
  • ฟิลด์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและควรจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง