ใบสมัครฝึกงาน

คุณสนใจที่จะเข้าร่วมทีม World Food Travel Association ในฐานะนักศึกษาฝึกงานหรือไม่? สมัครด้านล่าง!

  • ประเภทไฟล์ที่ยอมรับ: pdf, doc, docx, ppt, pptx
  • ฟิลด์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและควรจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง