รางวัลความสำเร็จตลอดชีวิต

รางวัลความสำเร็จตลอดชีวิตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจาก World Food Travel Association เป็นการยอมรับอันทรงเกียรติของผู้เชี่ยวชาญที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมของเรา

เกี่ยวกับรางวัล

รางวัลนี้เปิดตัวครั้งแรกในปี 2020 เพื่อยกย่องบุคคลพิเศษที่มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งและยาวนานต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านอาหารและเครื่องดื่มตลอดอาชีพของพวกเขา บุคคลจะได้รับการเสนอชื่อโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอื่น ๆ จากนั้นได้รับการโหวตจากผู้นำของสมาคมเกี่ยวกับใบสมัคร ผู้รับจะได้รับรางวัลด้วยตนเองในงาน FoodTreX Innovation Summit ประจำปีของสมาคม แอปพลิเคชั่นสำหรับ 2021 Food Tourism Industry Lifetime Achievement Award จะเปิดในต้นปี 2021

ผู้ชนะ