ทีมงานของเรา

เรามองว่า World Food Travel Association เจ้าหน้าที่ทูตคณะกรรมการและนักศึกษาฝึกงานในฐานะสมาชิกที่มีคุณค่าในทีมของเรา พบกับคนที่น่าทึ่งของเราด้านล่าง!