ออนไลน์Σεμινάριο: ΕλληνικόςΓαστρονομικόςΤουρισμός - ΒασικέςΑρχέςκαιΠρακτικές

ออนไลน์Σεμινάριο: ΕλληνικόςΓαστρονομικόςΤουρισμός - ΒασικέςΑρχέςκαιΠρακτικές

ออนไลน์Σεμινάριο: ΕλληνικόςΓαστρονομικόςΤουρισμός - ΒασικέςΑρχέςκαιΠρακτικέςΕλληνικόςΓαστρονομικόςΤουρισμός: ΈννοιεςκαιΠρακτικές ΤιείναιοΓαστρονομικόςΤουρισμός;? ΤισχέσηέχειμετηΓαστρονομία? ΠωςμπορείναεφαρμοσθείεπιτυχημέναστηνΕλλάδααπόπροορισμούςκαιτουριστικέςεπιχειρήσεις? ΕλληνικέςΓαστροτουριστικέςεμπειρίες: Δημιουργία, περιγραφήκαιπροώθηση ΕλληνικόςΓαστροτουρισμόςκαιελληνικέςτουριστικέςεπιχειρήσεις-ένταξητουστατουριστικάσαςπροϊόντα
Ημερομηνία: 18 Φεβρουαρίου 2021
Διάρκεια 70 λεπτά
Μεπιστοποιητικόπαρακολούθησηςαπότη World Food Travel Association
Αντίτιμο: 55 ευρώκατ 'άτομοΑπότη
ΜαρίαΑθανασοπούλουประธานคณะกรรมการบริหารของ World Food Travel Association (WFTA) เอกอัครราชทูตที่ได้รับการรับรองของ WFTA ในกรีซและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวด้านการทำอาหาร ΗΜαρίαΑθανασοπούλουείναιεπίσηςιδρύτριατηςεταιρίαςτουριστικούμάρκετινγκ Respond On Demand Ltd.