ΕΛΛΗΝΙΚΟΣΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣΑΡΧΕΣΚΑΙΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣΑΡΧΕΣΚΑΙΠΡΑΧΕΣถึงΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣΑΡΧΕΣΚΑΙΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ออนไลน์Σεμινάριο: ΕλληνικόςΓαστρονομικόςΤουρισμός - ΒασικέςΑρχέςκαιΠρακτικές
ΤιείναιοΓαστρονομικόςΤουρισμός;? ΤισχέσηέχειμετηΓαστρονομία? ΠωςμπορείναεφαρμοσθείεπιτυχημέναστηνΕλλάδααπόπροορισμούςκαιτουριστικέςεπιχειρήσεις? ΕλληνικέςΓαστροτουριστικέςεμπειρίες: Δημιουργία, περιγραφήκαιπροώθηση ΕλληνικόςΓαστροτουρισμόςκαιελληνικέςτουριστικέςεπιχειρήσεις-ένταξητουστατουριστικάσαςπροϊόντα
วันที่: 13 Σεπτίμβριος 2021
Ώρα¨10.30πμ
Διάρκεια 70 λεπτά
Μεπιστοποιητικόπαρακολούθησηςαπότη World Food Travel Association
Αντίτιμο: 55 ευρώκατ 'άτομοΑπότη
ΜαρίαΑθανασοπούλουประธานของ World Food Travel Association คณะกรรมการบริหารของ (WFTA) ทูตที่ได้รับการรับรองของ WFTA ในกรีซและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวด้านการทำอาหารระดับปริญญาโท ΗΜαρίαΑθανασοπούλουείναιεπίσηςιδρύτριατηςεταιρίαςτουριστικούμάρκετινγκ สปอน ออน ดีมานด์ จำกัด