Gabriel Laeis

Gabriel Laeis

Gabriel CM Laeis เป็นศาสตราจารย์ด้านการจัดการการบริการที่ IUBH International University ประเทศเยอรมนีซึ่งเขามีความสุขกับการบรรยายในหัวข้อการต้อนรับการทำอาหารความยั่งยืนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ก่อนหน้านี้เขาทำงานให้กับ บริษัท ด้านการบริการหลายแห่งและได้รับปริญญาสาขาการจัดการโรงแรม (BA) และระบบอาหารอินทรีย์ (MSc) สำหรับปริญญาเอกสาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาเขามองไปที่บทบาทของอาหารในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว - เกษตรกรรมในฟิจิพบว่าการท่องเที่ยวจำนวนมากที่ขับเคลื่อนด้วยตะวันตกมีแนวโน้มที่จะตั้งรกรากในแนวอาหารและทำให้อาหารท้องถิ่นแปลกแยก ในปี 2018 Gabriel ได้ร่วมจัดการประชุมด้านการท่องเที่ยวและ SDG ครั้งแรกในโอ๊คแลนด์