เทรซี่เบอร์โน

เทรซี่เบอร์โน

Tracy Berno เป็นรองคณบดีระดับสูงกว่าปริญญาตรีและรองศาสตราจารย์ที่ AUT University ในโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ ความสนใจของเธอ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและอาหารระบบอาหารที่ยั่งยืนและการเมืองด้านอาหาร เธอได้ค้นคว้าและเผยแพร่อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการเกษตรวัฒนธรรมอาหารและการพัฒนาการท่องเที่ยวในแปซิฟิกใต้และเอเชียและได้ร่วมเขียนหนังสือที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติสามเล่มในด้านนี้ Tracy เป็นผู้ก่อตั้งและผู้จัดการโครงการ Pacific Food Lab-Aotearoa (PFL-A) ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรของ Pacific Food Lab-New Caledonia ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ Tracy ทำงานร่วมกับพ่อครัวและร้านอาหาร Gaby Levionnois ในโครงการระบบอาหารต่างๆ