bizim takım

Düşünüyoruz ki World Food Travel Association personelimiz, elçilerimiz, yönetim kurulu ve stajyerlerimiz ekibimizin değerli üyeleri. Aşağıda harika insanlarımızla tanışın!