ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΧΕΣ ila ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.

Çevrimiçi resim: Ελληνικός Γαστρονομικός Τουρισμός - Βασικές Αρχές και Πρακτικές
Τι είναι ο Γαστρονομικός Τουρισμός ;? Τι σχέση έχει με τη Γαστρονομία? Σ μπορεί να εφαρμοσθεί επιτυχημένα στην Ελλάδα από προορισμούα και τουριστικές επιχειρήσεις? Ελληνικές Γαστροτουριστικές εμπειρίες: Δημιουργία, περιγραφή και προώθηση. Ελληνικός Γαστροτουρισμός και ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις- ένταξη του στα τουριστικά σατα ροϊόνς
Tarih: 13 Eylül 2021
Ώρα¨10.30 πμ
Διάρκεια 70 λεπτά
πε πιστοποιητικό παρακολούθησης από τη World Food Travel Association
Αντίτιμο: 55 ευρώ κατ 'άτομο Από τη
Μαρία Αθανασοπούλου, Yönetim Kurulu Başkanı World Food Travel Association (WFTA) Yönetim Kurulu, WFTA'nın Yunanistan Sertifikalı Büyükelçisi ve Mutfak Seyahat Ustası Uzmanı Η αρία Αθανασοπούλου είναι επίσης ιδρύτρια τταιρίας τουριστικού μάρκετινγκ Talep Üzerine Yanıtlama Ltd.