Các điểm đến có thể thực sự không có nhựa không?

Các cửa hàng dịch vụ ăn uống phải đối mặt với nhiều vấn đề cần khắc phục nếu họ muốn đạt được các hoạt động bền vững. Một vấn đề mà tất cả chúng ta đều quen thuộc là rác thải nhựa. Và trong khi nhựa…

ĐỌC TIẾP Các điểm đến có thể thực sự không có nhựa không?