Huấn luyện doanh nghiệp nhỏ

Lời khuyên tùy chỉnh từ các chuyên gia được chứng nhận thực sự hiểu về kinh doanh du lịch ẩm thực.

Lời khuyên chuyên gia

Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp nhỏ cho mọi lĩnh vực kinh doanh thực phẩm - đồ uống - du lịch của bạn

Tiết kiệm tiền và thời gian

Tiết kiệm vô số giờ và số tiền khó kiếm được của bạn bằng cách chỉ thanh toán vào thời gian bạn cần

phát triển doanh nghiệp của bạn

Nhận các công cụ, lời khuyên và tài nguyên để phát triển hoạt động kinh doanh du lịch ẩm thực của bạn

Làm thế nào nó hoạt động

  1. Đặt cuộc gọi 30 phút đầu tiên.
  2. Chúng tôi xem xét nhu cầu của bạn và kết nối bạn với cố vấn phù hợp nhất.
  3. Bạn tận hưởng lời khuyên có giá trị, được tùy chỉnh về lĩnh vực cụ thể của bạn cần.

Have Fork Will Travel: Cẩm nang Thực hành cho các Chuyên gia Du lịch Thực phẩm & Đồ uống

Cẩm nang toàn diện về ngành du lịch thực phẩm và đồ uống hơn 500 trang và là một phần vô giá trong kế hoạch huấn luyện doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi. Cuốn sổ tay này giúp các học viên đối phó với vô số thay đổi trong ngành của chúng ta bằng cách cung cấp nhiều ý tưởng và công cụ cần thiết để thành công.