Camille Hoheb - Đừng sợ thay đổi

 

Trong tập # 35 này, chúng ta nói chúng ta nói chuyện với Camille Hoheb, người sáng lập ngành du lịch chăm sóc sức khỏe và là Chủ tịch của Wellness Tourism Worldwide, (WTW). WTW là công ty tư vấn chiến lược từng đoạt giải thưởng chuyên về phát triển, lập kế hoạch chiến lược và quan hệ đối tác trong lĩnh vực du lịch chăm sóc sức khỏe. Điều thú vị là con đường đến với ngành du lịch chăm sóc sức khỏe của cô đã trải qua nhiều khủng hoảng. Đầu tiên là với Bão Katrina và sau đó là Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu. Mỗi sự kiện đã thúc đẩy cô ấy tiến xa hơn đến những gì cô ấy biết rõ nhất: sức khỏe và du lịch. Ngày nay, Camille đi khắp thế giới làm việc với các văn phòng du lịch, chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân để giúp họ tối đa hóa lợi nhuận từ các khoản đầu tư du lịch chăm sóc sức khỏe.

Trong tập này, bạn sẽ học:

  • Tại sao bạn không nên sợ thay đổi
  • Các sự kiện tiêu cực trong cuộc sống có thể có tác động tích cực thay đổi cuộc sống như thế nào
  • Cách spa chỉ là một phần rất nhỏ của “du lịch chăm sóc sức khỏe”
  • Tại sao người tiêu dùng cần biết về 'giặt sạch sức khỏe'
  • Tại sao thực phẩm là nền tảng của sức khỏe
  • Tại sao bạn nên cố gắng để lại di sản

Thảo luận trong tập này:

Du lịch Sức khỏe Toàn cầu

Tìm Camille trên LinkedIn

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẻ trên linkin
Chia sẻ trên pinterest