Có một phiếu giảm giá? Click vào đây để nhập mã của bạn

Chi tiết thanh toán

THÔNG TIN THÊM VỀ SẢN PHẨM

Đặt hàng của bạn

Sản phẩmSubtotal
Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu FoodTreX 2021 - Đăng ký nhẹ  × 1  79.00
Subtotal 79.00
Toàn bộ 79.00
  • Thanh toán bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ.


Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn đặt hàng của bạn, hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên trang web này và cho các mục đích khác được mô tả trong Chính sách bảo mật.