Elise Botiveau - Sống là phải thử

Trong tập # 42 này, chúng ta nói chuyện với Elise Botiveau. Elise sống ở Paris, Kinh đô Ánh sáng, và đã làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong 20 năm trước khi thực hiện một số thay đổi lớn trong cuộc đời. Thậm chí trước đại dịch, cô đã rời bỏ lĩnh vực CNTT để theo đuổi đam mê của mình - ẩm thực và du lịch. Nhiều người nói bà khùng khi khởi nghiệp ở tuổi gần 50, nhưng Elise là một người phụ nữ sống thật với lòng mình. Cô ấy phải theo đuổi đam mê của mình.

Tìm Elise trên LinkedIn.

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẻ trên linkin
Chia sẻ trên pinterest