giải thưởng thành tựu trọn đời

Giải thưởng Thành tựu Trọn đời của Ngành Du lịch Thực phẩm từ World Food Travel Association là sự công nhận có uy tín của các chuyên gia đặc biệt nhất trong ngành của chúng tôi.

Về giải thưởng

Giải thưởng được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2020 nhằm ghi nhận những cá nhân xuất sắc đã có những đóng góp sâu sắc và lâu dài cho ngành du lịch ẩm thực trong suốt sự nghiệp của họ. Các cá nhân được đề cử bởi các chuyên gia trong ngành khác, và sau đó ban lãnh đạo của Hiệp hội sẽ bỏ phiếu đối với các ứng dụng nhận được. Những người nhận được giải thưởng trực tiếp tại Hội nghị thượng đỉnh đổi mới FoodTreX hàng năm của Hiệp hội. Các đơn đăng ký cho Giải thưởng Thành tựu trọn đời ngành Du lịch Thực phẩm năm 2021 sẽ được mở vào đầu năm 2021.

Người chiến thắng