Thông tin báo chí VÀ Truyền thông

Chúng tôi cung cấp các cuộc phỏng vấn, trích dẫn, nghiên cứu, dữ liệu và hình ảnh miễn phí bản quyền cho báo chí và phương tiện truyền thông đủ điều kiện.

Thông tin liên lạc truyền thông

Gọi hoặc nhắn tin tới (+1) 503 782-5770
Gọi, nhắn tin hoặc WhatsApp tới (+44) 7827 582 554
help (at) worldfoodtravel (dot) org

Nếu muốn, bạn cũng có thể mở một phiếu hỗ trợ từ Khu vực trợ giúp / câu hỏi thường gặp.

Nếu gửi email trực tiếp, hãy đảm bảo đưa miền “worldfoodtravel.org” của chúng tôi vào danh sách trắng và xem thư mục spam cũng như hộp thư đến của bạn. Khi viết, hãy nhớ bao gồm tên của bạn, ấn phẩm của bạn, yêu cầu của bạn và liệu bạn có đến đúng hạn hay không.

WFTA trong Tin tức

Chỉ khám phá một số tin tức về truyền thông trong quá khứ của chúng tôi bằng cách nhấp vào bất kỳ biểu trưng hoặc năm xuất bản nào bên dưới.