Rika Nakazawa - Để hình dạng nổi lên

Trong tập # 38 này, chúng ta nói chuyện với Rika Nakazawa. Rika is a senior leader, entrepreneur, investor in, and frequent public speaker on, technology-powered business transformation. She is the CEO and Founder of BoardSeatMeet, a Silicon Valley social impact venture, that focuses on diversifying the board room by empowering women to build and leverage social capital with modern technology. Trilingual in Japanese, German and English, Rika grew up in Japan and moved to the US initially to attend Princeton University. She is a technology industry veteran who has worked internationally in senior executive roles in strategy, business development, and marketing with Fortune 500 companies that include NVIDIA, Sony, Accenture, American Express, and also several Silicon Valley startups. Rika is passionate about deepening the intersection of human and digital paradigms through transformational innovation and the pursuit of purpose-driven collaboration.

Trong tập này, bạn sẽ học:

  • Tại sao không có gì mạnh mẽ hơn một ý tưởng đã đến lúc.
  • Tại sao bạn nên mài một viên đá để hình dạng nổi lên thay vì cố gắng bào đi để tạo hình.
  • Làm thế nào để trong khí hậu ngày nay bạn không sợ công nghệ - hãy sử dụng nó để giúp thúc đẩy sự thay đổi.

Thảo luận trong tập này:

Tìm Rika trên LinkedIn

Rika's Company - BoardSeatMeet

Le Quartier Francais (Franschhoek, Nam Phi)

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẻ trên linkin
Chia sẻ trên pinterest