Royce Chwin - Đặt câu hỏi hay hơn

Trong tập # 43 này, chúng ta nói chuyện với Royce Chwin, một nhân vật được công nhận trong ngành du lịch ở Canada. Một số điểm nổi bật trong sự nghiệp của anh ấy bao gồm công việc trong dự án Thế vận hội 2010 và xây dựng thương hiệu quốc gia cho Ủy ban Du lịch Canada, cũng như công việc chiến lược tiếp thị và lãnh đạo điều hành tại Travel Alberta. Và mới năm ngoái, ông lại chuyển sang nhận chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tourism Vancouver. Royce không nghĩ như những người khác, và chúng tôi thích điều đó ở anh ấy. Điều đó cũng có nghĩa là anh ấy tìm ra các giải pháp độc đáo và vẫn đáng nể cho bất kỳ vấn đề nào anh ấy phải đối mặt. Anh ấy cũng được giới thiệu trong Hiệp hội của chúng tôi năm 2021 State of the Food Travel Industry báo cáo mà bạn có thể tải xuống từ trang web của chúng tôi.

Tìm Royce trên LinkedIn.

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẻ trên linkin
Chia sẻ trên pinterest