Hội thảo Du lịch Ẩm thực

Chương trình đào tạo bản địa hóa do Đại sứ được chứng nhận của chúng tôi mang đến cho bạn.

Giáo dục Du lịch Ẩm thực

Tất cả các cuộc hội thảo đóng vai trò là tài nguyên giáo dục cho ngành của chúng tôi.

Đào tạo bản địa hóa

Tất cả các cuộc hội thảo đều tập trung vào chiến lược và giáo dục du lịch ẩm thực bản địa hóa.

Phát Triển Chuyên Môn

Tất cả các hội thảo đều là cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các đối tác địa phương.

về các cuộc hội thảo của chúng tôi

World Food Travel Association hội thảo là những sự kiện đơn lẻ do các Đại sứ được Chứng nhận của chúng tôi tổ chức. Mỗi hội thảo là một cơ hội giáo dục cho các đối tác địa phương và các chuyên gia quan tâm đến du lịch ẩm thực, với nội dung được tùy chỉnh theo nhu cầu và sở thích của khu vực địa phương của bạn.

Tin tức - Du lịch ẩm thực

Khám phá các hội thảo về du lịch ẩm thực sắp tới