Elena Viani

Elena Viani

Elena làm việc như một nhà phát triển du lịch tự do, người tư vấn cho các dự án du lịch văn hóa và phát triển địa phương. Cô là giám đốc dự án của một dự án hợp tác về đổi mới sáng tạo ở nông thôn. Cô cũng chịu trách nhiệm cải thiện tính bền vững cho hai dự án ở khu vực Trentino Alto Adige của Ý. Cô cũng là cố vấn dự án cho một Interreg Dự án Châu Âu về quản lý điều hành địa phương. Elena chịu trách nhiệm cho Phòng thí nghiệm về Quy hoạch Du lịch tại Đại học Milan-Bicocca, nơi trước đây cô là trợ giảng về Du lịch Bền vững. Cô cũng là nghiên cứu viên tại Đại học Bergamo và là nghiên cứu viên cấp dưới của Studiare Sviluppo, một công ty thuộc Cục Phát triển và Liên kết của Bộ Phát triển Kinh tế Ý. Cô cũng là thành viên của Associazione Italiana Turismo Enogastronomico (Hiệp hội Thực phẩm & Đồ uống Ý).