Gabriel Levionnois

Gabriel (“Gaby”) Levionnois là một đầu bếp, nhà hàng và doanh nhân xã hội người Pháp gốc Tahiti ở Noumea, New Caledonia. Cùng với việc quản lý nhà hàng của mình, Au P'tit Café, Gaby còn là người sáng lập và Giám đốc dự án của Phòng thí nghiệm Thực phẩm Thái Bình Dương - New Caledonia, một tổ chức phi chính phủ tập trung vào việc phát triển các nền văn hóa ẩm thực bền vững và phục hồi ở khu vực Nam Thái Bình Dương. PFL-NC làm việc với nhiều bên liên quan trong ngành công nghiệp thực phẩm (bao gồm cả du lịch) để tạo ra và ủng hộ ý tưởng rằng thực phẩm có khả năng phục hồi là trọng tâm của việc giải quyết các thách thức kinh tế, xã hội và môi trường. PFL-NC hợp tác với Phòng thí nghiệm Thực phẩm Thái Bình Dương-Aotearoa, nơi thấy Gaby làm việc với Tracy Berno học thuật trong một loạt các dự án hệ thống thực phẩm.