Zac Lovas

Zac là Đồng sáng lập của VegVoyages Vegan Adventure Tours - công ty tiên phong trong lĩnh vực du lịch thuần chay. Được thành lập cách đây 17 năm, VegVoyages điều hành hơn 20 tour du lịch theo nhóm ăn chay mỗi năm tại 7 quốc gia. Ông cũng đồng sáng lập Quỹ VegVoyages phi lợi nhuận, hỗ trợ các chương trình khuyến khích các sáng kiến ​​và thực hành dựa trên thực vật ở các vùng nông thôn và thành thị có thu nhập thấp ở Châu Á.