Điều khoản & Điều kiện

Để duy trì một môi trường an toàn và thân thiện cho cộng đồng trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi đã tạo ra các điều khoản và điều kiện áp dụng cho tất cả những người tham gia worldfoodtravel.org, trên miền chính hoặc trên bất kỳ miền phụ nào.

BẢN QUYỀN

Tất cả nội dung của toàn bộ trang web này, bao gồm tất cả các tên miền phụ, trừ khi có quy định khác, đều thuộc bản quyền của World Food Travel Association (WFTA), “Công ty”. Tên Công ty, logo, khẩu hiệu và tác phẩm nghệ thuật là tất cả các nhãn hiệu và / hoặc nhãn hiệu dịch vụ thuộc sở hữu của Công ty. Không có tài liệu nào trên trang web này hoặc các phần tích hợp của trang web này có thể được mượn, truyền, lưu trữ hoặc sao chép theo cách khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của nhà xuất bản trang web. Các khoản đóng góp, bất kể khi nào và / hoặc chúng được gửi ở đâu, sẽ trở thành tài sản của Công ty và người gửi đồng ý từ bỏ tất cả các quyền hợp pháp và khác về quyền sở hữu nội dung. Công ty có quyền phân phối thêm hoặc sử dụng lại nội dung đã gửi mà không cần sự đồng ý hoặc tư vấn của cá nhân hoặc tổ chức gửi.

Nội dung bổ sung, với sự chú ý cụ thể đến nội dung có trong thư viện BrainFood được cung cấp “nguyên trạng” (xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm bên dưới), chỉ vì lợi ích giáo dục và mục đích thông tin. Nội dung đó có thể có các chủ sở hữu bản quyền khác và trong những trường hợp như vậy, Công ty chỉ đóng vai trò là một kênh dẫn thông tin, giống như cách Google cung cấp thông báo tin tức. Trong những trường hợp như vậy, người sử dụng trang web có trách nhiệm kiểm tra và xác minh nguồn nội dung và khả năng chuyển nội dung của trang web này.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Người sử dụng trang web này đồng ý với các điều kiện pháp lý được mô tả ở đây và đồng ý giữ Công ty, nhân viên, nhà thầu và người được giao nhiệm vụ của họ không bị khiếu nại bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, trong bất kỳ trường hợp nào đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả nào, bao gồm , không giới hạn, thiệt hại do sử dụng hoặc dựa vào thông tin được trình bày, mất lợi nhuận hoặc doanh thu, hoặc chi phí hàng hóa thay thế, ngay cả khi được thông báo trước về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Một số khu vực pháp lý có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý và do đó các loại trừ trên có thể không áp dụng. Điều khoản Sử dụng sẽ áp dụng cho tất cả người dùng trang web mà không có ngoại lệ, và Công ty có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

KHUYẾN CÁO

Công ty cố gắng hết sức để xác minh tính chính xác của tất cả nội dung trước khi xuất bản. Trong một số trường hợp hiếm hoi và không thể đoán trước, các lỗi có thể được xuất bản một cách vô tình. Tài liệu được xuất bản trên trang web này và bất kỳ trang con nào hoặc các trang liên kết được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bảo hành hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, dù được thể hiện hay ngụ ý. Do khối lượng thông tin được xử lý nhiều và mong muốn đề cao quyền tự do thông tin nên Công ty sẽ không chỉnh sửa và không chịu trách nhiệm về những bài gửi của thành viên. Công ty không dung thứ cho những lời vu khống hoặc thô tục trên trang web này. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ nhận xét vu khống hoặc xúc phạm nào, vui lòng Thông báo cho chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ làm việc để giải quyết vấn đề.

ĐIỀU KHOẢN QUẢN LÝ:

Các điều khoản và điều kiện sau ("Điều khoản") bao gồm World Food Travel Association, Trang web “WFTA”, đặt tại www.worldfoodtravel.orgvà bất kỳ nội dung liên quan nào, bao gồm cả e-mail (“Trang web” hoặc “Trang web WFTA”). Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này trước khi sử dụng hoặc tiếp tục truy cập Trang web. Bạn phải đọc và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sử dụng sau đây, bao gồm cả Quy tắc Ứng xử, trước khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web. Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web được điều chỉnh bởi các Điều khoản và Điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập Trang web, bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực tại thời điểm bạn sử dụng. Bạn thừa nhận rằng việc sử dụng trái phép Trang web có thể vi phạm luật bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, công khai và truyền thông. Như được sử dụng ở đây, “bạn” hoặc “Người dùng” có nghĩa là người dùng trang web WFTA được coi là đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản và “chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “WFTA” có nghĩa là World Food Travel Association.

 1. MÔ TẢ TRANG WEB

Mô hình worldfoodtravel.org trang web là một cổng thông tin cho cộng đồng du lịch ẩm thực trên thế giới. Trang web giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ do WFTA và các đơn vị kinh doanh liên quan cung cấp, thúc đẩy mạng lưới và mối quan hệ giữa các thành viên trang web, quảng bá du lịch ẩm thực trên các phương tiện truyền thông và là nền tảng để các thành viên của WFTA nghiên cứu và tương tác. Người dùng trang web, bất kể loại thành viên của họ, phải đăng ký với Trang web để trở thành một phần của cộng đồng hoặc tận dụng các sản phẩm, dịch vụ hoặc tính năng cụ thể.

 1. SỬ DỤNG TRANG WEB

Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web phải tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành của quốc tế, liên bang, tiểu bang và địa phương. Các nhãn hiệu, biểu trưng và nhãn hiệu dịch vụ (“Nhãn hiệu”) được hiển thị trên Trang web là tài sản của WFTA, các đơn vị kinh doanh có liên quan và các bên khác. Người dùng bị cấm sử dụng bất kỳ Nhãn nào cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, sử dụng làm thẻ meta trên các trang hoặc trang web khác trên World Wide Web mà không có sự cho phép bằng văn bản của WFTA hoặc bên thứ ba có thể sở hữu Nhãn hiệu đó. Tất cả thông tin và nội dung bao gồm bất kỳ chương trình phần mềm nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang web (“Nội dung”) được bảo vệ bởi bản quyền. Người dùng bị cấm sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, xuất bản, bán, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang web cho các mục đích thương mại hoặc công cộng. Bạn đồng ý rằng việc bạn tham gia vào Trang web là tự nguyện, cá nhân và không thể chuyển nhượng. WFTA có thể, theo quyết định riêng của mình, ngay lập tức chấm dứt quyền truy cập của bạn (có hoặc không có thông báo) vào Trang web nếu hành vi của bạn không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện.

 1. NỘP ẢNH, VIDEO, ÂM THANH & VĂN BẢN [“NỘI DUNG”]

Nội dung sẽ được đăng với sự chấp thuận của WFTA. Nội dung chỉ có thể mô tả cá nhân được đăng ký theo hồ sơ và tài khoản mà bức ảnh đã được gửi. Nội dung không được chứa hoặc mô tả một nhân vật của công chúng, trừ khi nhân vật của công chúng đó là chủ tài khoản. Bạn chỉ có thể gửi nội dung mô tả (những) người có thể nhận dạng được nếu bạn đã nhận được sự cho phép trước bằng văn bản của (những) người đó, cấp cho bạn quyền gửi ảnh để đăng, xuất bản và sử dụng trên trang web. Bằng cách gửi nội dung, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự cho phép bằng văn bản từ tất cả những người có bất kỳ quyền nào đối với bức ảnh đó và đồng ý bồi thường cho WFTA cho bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ việc sử dụng nói trên. Nội dung không được chứa bất kỳ mô tả nào về bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, tài liệu có bản quyền của bên thứ ba, bất kỳ tài liệu nào thuộc sở hữu của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ nội dung nào thường được coi là bị phản đối vì bất kỳ lý do gì.

 1. SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY

Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản và Điều kiện của Trang web theo thời gian bằng cách cập nhật bài đăng này. Vui lòng truy cập khu vực Điều khoản và Điều kiện mỗi khi bạn truy cập Trang web để cập nhật các điều khoản hiện tại liên quan đến việc sử dụng Trang web của bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web cấu thành một sự khẳng định: (1) sự thừa nhận của bạn đối với Điều khoản và bất kỳ sửa đổi Điều khoản nào, và (2) bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi Điều khoản đã được sửa đổi.

 1. SỬA ĐỔI TRANG WEB

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng cung cấp Trang web có hoặc không có thông báo cho bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào nếu chúng tôi thực hiện quyền này để sửa đổi hoặc ngừng cung cấp Trang web.

 1. NỘI DUNG / ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG

Bạn chỉ định hoàn toàn cho WFTA tất cả các quyền đối với bất kỳ nội dung, ý tưởng hoặc cách thể hiện ý tưởng nào mà bạn cung cấp cho Trang web. Tất cả các nhận xét, đề xuất, đồ họa, ý tưởng (bao gồm sản phẩm và ý tưởng quảng cáo), và thông tin hoặc tài liệu khác mà bạn tải lên, lưu trữ, xuất bản hoặc gửi đến WFTA thông qua Trang web này sẽ trở thành và vẫn là tài sản độc quyền của WFTA và / hoặc liên quan của nó các đơn vị kinh doanh, bao gồm bất kỳ quyền nào trong tương lai liên quan đến các nội dung gửi đó ngay cả khi các Điều khoản và Điều kiện này sau đó được sửa đổi hoặc chấm dứt. Điều này có nghĩa là bạn từ chối mọi quyền sở hữu đối với những nội dung gửi như vậy và bạn thừa nhận WFTA và / hoặc các cơ quan của WFTA quyền không hạn chế để sử dụng chúng (hoặc tài liệu hoặc ý tưởng tương tự như chúng) trong bất kỳ phương tiện nào, hiện tại và trong tương lai, mà không cần thông báo, bồi thường , hoặc nghĩa vụ khác đối với bạn hoặc bất kỳ người nào khác. Điều đó cũng có nghĩa là ngoại trừ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, WFTA và / hoặc các cơ quan của nó không có nghĩa vụ phải giữ bí mật các nội dung gửi của bạn. Bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản thù lao nào cho bất kỳ việc sử dụng nội dung của bạn bởi chúng tôi hoặc các cơ quan hoặc chi nhánh của chúng tôi.

Bạn tiếp tục tiết lộ và từ bỏ tất cả các khiếu nại chống lại WFTA và / hoặc các cơ quan của WFTA đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác, quyền riêng tư và công khai, quyền phân bổ hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác theo luật quản lý của Hoa Kỳ.

 1. BẢO MẬT DỮ LIỆU CHÍNH SÁCH “AN TOÀN GÂY HẠI”

Công ty cung cấp các thành phần phần mềm cần thiết cho các thành viên trang web để giúp quản lý thông tin liên lạc của họ với Công ty và với và giữa các thành viên khác. Thông tin có thể được xử lý trên máy tính của tổ chức hoặc trên máy tính do Công ty lưu trữ. Trong trường hợp thứ hai, Công ty đóng vai trò là Nhà cung cấp Dịch vụ Ứng dụng (ASP). Công ty tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân và coi trọng sự tự tin của khách hàng, nhân viên, đối tác kinh doanh và những người khác của họ. Công ty duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong thực tiễn kinh doanh. Công ty sẽ không cố ý cho phép tài sản của Khách hàng được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc Khách hàng xử lý, sẽ giữ bí mật Thông tin Sở hữu của Khách hàng đó và sẽ không tiết lộ bất kỳ Thông tin Sở hữu nào của Khách hàng như vậy cho bất kỳ mục đích nào khác trừ khi nhận được hướng dẫn bằng văn bản từ một nhân viên của Khách hàng. Để giúp đảm bảo và bảo vệ tính bí mật của hoạt động kinh doanh của Khách hàng và ngăn chặn những người không có thẩm quyền truy cập vào hồ sơ của Khách hàng, Công ty phải tuân thủ các quy trình bảo mật thông lệ tốt nhất.

Với tư cách là một ASP, Công ty có những trách nhiệm nhất định trong việc bảo vệ quyền riêng tư đối với thông tin của Khách hàng bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào đang được lưu trữ trong các tệp của Khách hàng. Mỗi Khách hàng, với tư cách là người thu thập và sử dụng thông tin đó, có trách nhiệm chính về tính bảo mật của thông tin đó. Chính sách Bảo mật của Luật Che giấu An toàn (“Chính sách”) đưa ra các nguyên tắc bảo mật mà Công ty tuân theo đối với thông tin cá nhân được chuyển từ Liên minh Châu Âu (EU) sang Hoa Kỳ.

BẾN CẢNG AN TOÀN

Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Ủy ban Châu Âu đã đồng ý về một tập hợp các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu và các câu hỏi thường gặp (“Nguyên tắc Che giấu An toàn”) để cho phép các công ty Hoa Kỳ đáp ứng yêu cầu theo luật của Liên minh Châu Âu là bảo vệ đầy đủ cho cá nhân thông tin chuyển từ EU sang Hoa Kỳ. EEA cũng đã công nhận Luật Che giấu An toàn của Hoa Kỳ cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu đầy đủ (OJ L 45, 15.2.2001, p. 47). Nhất quán với cam kết bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, Công ty tuân thủ Nguyên tắc Che giấu An toàn.

CHÍNH SÁCH COOKIES EU

Thông báo đặc biệt cho các cư dân của EU: trang web của chúng tôi có thể lưu trữ các cookie với thông tin nhận dạng cá nhân về bạn hoặc máy tính của bạn. Thông tin đó không được lưu trữ hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào khác ngoài việc hỗ trợ bạn điều hướng trang web của chúng tôi. Nếu bạn không muốn máy chủ của chúng tôi lưu trữ cookie về lần truy cập trang web của bạn, vui lòng điều hướng khỏi trang web của chúng tôi.

ĐỊNH NGHĨA

Đối với các mục đích của Chính sách này, các định nghĩa sau sẽ được áp dụng: “Thông tin cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin hoặc tập hợp thông tin nào xác định hoặc được sử dụng bởi hoặc nhân danh Công ty để xác định một cá nhân. Thông tin cá nhân không bao gồm thông tin được mã hóa hoặc ẩn danh, hoặc thông tin công khai chưa được kết hợp với thông tin cá nhân không công khai.

“Thông tin cá nhân nhạy cảm” có nghĩa là thông tin cá nhân tiết lộ chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học hoặc tư cách thành viên công đoàn hoặc liên quan đến sức khỏe của một cá nhân. Ngoài ra, Công ty sẽ coi là thông tin cá nhân nhạy cảm bất kỳ thông tin nào nhận được từ một bên thứ ba mà bên thứ ba đó xử lý và xác định thông tin đó là nhạy cảm.

CÁC NGUYÊN TẮC RIÊNG TƯ

Các nguyên tắc bảo mật trong Chính sách này dựa trên Nguyên tắc Che giấu An toàn.

LƯU Ý: Trường hợp Công ty thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ các cá nhân ở Liên minh Châu Âu, chúng tôi sẽ thông báo cho họ về loại thông tin cá nhân được thu thập, mục đích mà chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, và các loại bên thứ ba không phải đại lý mà Công ty tiết lộ hoặc có thể tiết lộ thông tin đó, và các lựa chọn và phương tiện, nếu có, Công ty cung cấp cho các cá nhân để hạn chế việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ. Thông báo sẽ được cung cấp bằng ngôn ngữ rõ ràng và dễ thấy khi các cá nhân lần đầu tiên được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cho Công ty hoặc càng sớm càng tốt sau đó, và trong bất kỳ trường hợp nào trước khi Công ty sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cho mục đích khác với mục đích ban đầu được thu thập. Khi Công ty nhận được thông tin cá nhân từ các công ty con, công ty liên kết hoặc các tổ chức khác của chúng tôi ở Liên minh Châu Âu, chúng tôi sẽ sử dụng và tiết lộ thông tin đó theo các thông báo do các tổ chức đó cung cấp và lựa chọn của các cá nhân có liên quan đến thông tin cá nhân đó.

LỰA CHỌN: Công ty sẽ cho các cá nhân cơ hội lựa chọn (chọn không tham gia) xem thông tin cá nhân của họ có (a) được tiết lộ cho bên thứ ba không phải là đại lý hay (b) được sử dụng cho mục đích khác với mục đích mà nó được thu thập ban đầu hoặc sau đó được ủy quyền bởi cá nhân. Đối với thông tin cá nhân nhạy cảm, Công ty sẽ cho các cá nhân cơ hội để khẳng định và rõ ràng (chọn tham gia) đồng ý tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba không phải là đại lý hoặc việc sử dụng thông tin cho một mục đích khác với mục đích ban đầu nó được thu thập hoặc sau đó được ủy quyền bởi cá nhân. Công ty sẽ cung cấp cho các cá nhân những cơ chế hợp lý để thực hiện các lựa chọn của họ.

TÍCH HỢP DỮ LIỆU: Công ty sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân theo những cách tương thích với các mục đích mà thông tin đó được thu thập hoặc sau đó được cá nhân cho phép. Công ty sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân có liên quan đến mục đích sử dụng, chính xác, đầy đủ và hiện hành.

CHUYỂN SANG ĐẠI LÝ: Công ty sẽ nhận được sự đảm bảo từ các đại lý của chúng tôi rằng họ sẽ bảo vệ thông tin cá nhân nhất quán với Chính sách này. Ví dụ về các đảm bảo thích hợp mà đại lý có thể cung cấp bao gồm: hợp đồng bắt buộc đại lý phải cung cấp ít nhất cùng mức độ bảo vệ theo yêu cầu của Nguyên tắc che giấu an toàn liên quan, tuân theo Chỉ thị 95/46 / EC của EU (Dữ liệu của EU Chỉ thị Bảo vệ), chứng nhận của Luật che giấu an toàn của đại lý hoặc phải tuân theo một phát hiện thỏa đáng khác của Ủy ban Châu Âu. Khi Công ty biết rằng một đại lý đang sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân theo cách trái với Chính sách này, Công ty sẽ thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn hoặc ngừng việc sử dụng hoặc tiết lộ.

TRUY CẬP VÀ CHỈNH SỬA: Theo yêu cầu, Công ty sẽ cấp cho các cá nhân quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân mà Công ty lưu giữ về họ. Ngoài ra, Công ty sẽ thực hiện các bước hợp lý để cho phép các cá nhân chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa thông tin được chứng minh là không chính xác hoặc không đầy đủ.

BẢO MẬT: Công ty sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của mình khỏi bị mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy.

THỰC THI: Công ty sẽ tiến hành kiểm tra tuân thủ các thực tiễn về quyền riêng tư có liên quan của chúng tôi để xác minh việc tuân thủ Chính sách này. Nhân viên sẽ được đào tạo thích hợp để tuân thủ các nguyên tắc này. Bất kỳ nhân viên nào mà Công ty xác định là vi phạm chính sách này sẽ bị kỷ luật, không giới hạn việc chấm dứt hợp đồng lao động. Công ty tuân theo luật và quy định của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP: Mọi câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nên được chuyển đến Văn phòng Bảo mật của Công ty theo địa chỉ bên dưới. Công ty sẽ điều tra và cố gắng giải quyết các khiếu nại và tranh chấp liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân theo các nguyên tắc có trong Chính sách này.

 

GIỚI HẠN ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC

Việc Công ty tuân thủ các Nguyên tắc Che giấu An toàn này có thể bị hạn chế

(a) ở mức độ cần thiết để đáp ứng nghĩa vụ pháp lý hoặc đạo đức; và

(b) trong phạm vi được cho phép một cách rõ ràng bởi luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành.

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Các câu hỏi hoặc nhận xét về Chính sách này phải được gửi bằng văn bản qua đường bưu điện như sau:

Chú ý: Erik Wolf, Giám đốc điều hành

World Food Travel Association

4110 SE Hawthorne Blvd Suite 440

Portland, Oregon 97214 Hoa Kỳ

Điện thoại: (+1) 503-213-3700

Email: help (at) worldfoodtravel (dot) org

 

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ AN TOÀN NÀY

Chính sách này có thể được sửa đổi theo thời gian, phù hợp với các yêu cầu của Nguyên tắc Che giấu An toàn.

 

 1. QUY TẮC KẾT CẤU

Trang web sử dụng internet để gửi và nhận một số tin nhắn; do đó, hành vi của bạn phải tuân theo các quy định, chính sách và thủ tục internet. Bạn đồng ý tuân theo các quy tắc ứng xử sau:

 1. Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia vào Trang web.
 2. Chỉ những người đã đăng ký mới có thể đóng góp cho Trang web.
 3. Bạn đồng ý không sao chép, sửa đổi, phân phối, tải xuống, hiển thị, đăng, xuất bản, cấp phép, tạo các sản phẩm phái sinh hoặc truyền tải nội dung trang web hoặc thông điệp e-mail dưới bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ việc Người dùng có thể sử dụng “E-mail a Tính năng Friend ”để gửi email cho bạn bè về Trang web.
 4. Bạn đồng ý không sử dụng các hành vi không hỗ trợ môi trường an toàn và thoải mái cho tất cả Người dùng, bao gồm, nhưng không giới hạn, đăng hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào đe dọa, xúc phạm, có hại, quấy rối, lạm dụng, thô tục, thù hận, phỉ báng, tình dục rõ ràng, kích động, tục tĩu (ngay cả khi nó được che đậy), [có thể bị phản đối về chủng tộc hoặc sắc tộc], tôn giáo hoặc chính trị hoặc bất kỳ tài liệu nào khuyến khích hành vi không phù hợp hoặc bất hợp pháp.
 5. Bạn đồng ý không tải lên, lưu trữ, xử lý, đăng, truyền, phân phối hoặc xuất bản thông qua Trang web bất kỳ tài liệu nào:
  1. hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ Người dùng nào khác sử dụng Trang web hoặc chứa vi-rút hoặc thành phần có hại khác.
  2. vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, liên bang hoặc quốc tế nào hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự.
  3. vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba (bao gồm, nhưng giới hạn ở bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc công khai, chẳng hạn như phỉ báng hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác).
  4. vi phạm các Điều khoản này hoặc không thích hợp hoặc liên quan đến mục đích của Trang web.
  5. áp đặt một tải trọng lớn không hợp lý hoặc không cân xứng lên Trang web hoặc can thiệp vào Trang web.
 6. Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, biểu trưng hoặc các nhãn hiệu nhận dạng khác (“Nhãn hiệu”) của WFTA, các đại lý của WFTA hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, sử dụng làm thẻ meta trên Trang web hoặc trên các trang khác hoặc các trang web trên World Wide Web mà không có sự cho phép bằng văn bản của WFTA và bên thứ ba sở hữu Nhãn hiệu, nếu có.
 7. Bạn đồng ý không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp nào bao gồm nhưng không giới hạn:
  1. thư dây chuyền, thư rác, gửi thư rác hoặc các hoạt động tương tự.
  2. “Giả mạo” (sử dụng bất kỳ phương tiện nào để ngụy trang danh tính trực tuyến của bạn hoặc thay đổi thông tin thuộc tính ban đầu khi gửi e-mail hoặc đăng thông báo lên Trang web hoặc mạo danh WFTA, Người dùng khác hoặc Người điều hành trang web).
  3. Sử dụng hoặc sở hữu các chương trình để “bẻ khóa” mật khẩu hoặc các công cụ bảo mật internet khác.
  4. Cố gắng phá vỡ các biện pháp bảo mật internet đã được thiết lập.
  5. đăng hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào khuyến khích hành vi có thể cấu thành tội hình sự, dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế.
 8. Bạn đồng ý không can thiệp vào việc sử dụng và tận hưởng Trang web của Người dùng khác.
 9. Bạn đồng ý không đăng, truyền hoặc cung cấp bất kỳ ảnh, siêu liên kết hoặc tài liệu nào khác trên Trang web không tuân thủ các Điều khoản này.

Trong không gian internet như Trang web này, nơi xảy ra tương tác, bạn không nên cung cấp thông tin cá nhân của mình hoặc sử dụng thông tin đó cho tên trên màn hình của bạn (bao gồm: địa chỉ e-mail, tên thật của bạn, nơi bạn sống, điện thoại của bạn và thậm chí cả những thông tin vô thưởng vô phạt như đội bóng chày nào bạn thích hoặc các cửa hàng yêu thích của bạn) để ngăn chặn khả năng bị lợi dụng.

Vi phạm: Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung truyền tải của bạn qua Trang web. Nếu hành vi của bạn không tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi có quyền xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu nào không (theo phán quyết của chúng tôi) không tuân thủ các Điều khoản này, thu hồi đặc quyền đăng bài và / hoặc cấm bạn truy cập Trang web của chúng tôi theo ý mình. Quyết định của chúng tôi được coi là cuối cùng. Nếu bạn thấy bài đăng vi phạm các Điều khoản này theo một cách nào đó, vui lòng báo cáo bài đăng đó bằng công cụ “Báo cáo lạm dụng”.

Mặc dù WFTA và / hoặc các cơ quan của nó có thể giám sát các bài đăng và truyền đến Trang web, nhưng không có nghĩa vụ phải làm như vậy và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào trên Trang web. Cả WFTA và các đại lý hoặc đại lý của nó đều không xác nhận bất kỳ thông tin nào được đăng trên Trang web.

 1. HYPERLINKING

Trang web có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác bằng cách cho phép bạn rời khỏi trang web để truy cập tài liệu của bên thứ ba hoặc bằng cách đưa tài liệu của bên thứ ba vào trang web thông qua siêu liên kết “nghịch đảo” và công nghệ khung (“trang web được liên kết”). WFTA không có quyền quyết định thay đổi, cập nhật hoặc kiểm soát nội dung trên một trang web được liên kết. Thực tế là WFTA đã cung cấp một liên kết đến một trang web không phải là sự chứng thực, ủy quyền, tài trợ hoặc liên kết đối với trang web đó, chủ sở hữu hoặc nhà cung cấp của nó. Có những rủi ro cố hữu khi dựa vào việc sử dụng hoặc truy xuất bất kỳ thông tin nào được tìm thấy trên internet và WFTA khuyến nghị bạn đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro này trước khi dựa vào, sử dụng hoặc truy xuất bất kỳ thông tin nào như vậy trên một trang web được liên kết.

WFTA không cho phép người dùng thêm liên kết siêu văn bản vào trang web với ngoại lệ duy nhất là đưa vào hồ sơ cá nhân của chính người dùng.

 1. KHÔNG ĐẢM BẢO

Tất cả nội dung, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba trên trang web hoặc có được từ một trang web mà trang web được liên kết (một “trang web được liên kết”) được cung cấp cho bạn “nguyên trạng” mà không có bất kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý , bao gồm, nhưng không giới hạn, các đảm bảo ngụ ý về khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề, không vi phạm, bảo mật hoặc chính xác.

WFTA không xác nhận và không chịu trách nhiệm về (a) tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào được đưa ra thông qua trang web, (b) bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên trang web và bất kỳ trang web được liên kết nào, hoặc (c) khả năng hoặc độ tin cậy của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thu được từ trang web hoặc một trang được liên kết.

Ngoài trường hợp được yêu cầu theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành, trong bất kỳ trường hợp nào, WFTA hoặc các cơ quan của tổ chức đó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn dựa vào thông tin thu được qua trang web hoặc trang web được liên kết hoặc sự phụ thuộc của bạn vào bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được trang web hoặc một trang web được liên kết. Bạn có trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc nội dung nào khác có sẵn thông qua trang web hoặc thu được từ một trang web được liên kết. Vui lòng tìm kiếm lời khuyên của các chuyên gia, nếu thích hợp, về việc đánh giá bất kỳ ý kiến, lời khuyên, sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung cụ thể nào.

 1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHI SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC TRANG LIÊN KẾT

Thông tin, phần mềm, sản phẩm và mô tả về các dịch vụ được xuất bản trên trang web hoặc một trang được liên kết có thể bao gồm các điểm không chính xác hoặc lỗi đánh máy và WFTA đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với những điểm không chính xác hoặc sai sót đó. WFTA không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng nội dung trên trang web là hoàn chỉnh hoặc cập nhật. WFTA không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ nội dung nào trên trang web. WFTA có thể thay đổi nội dung trên trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. WFTA có thể cải tiến hoặc thay đổi trang web bất kỳ lúc nào.

Bạn đồng ý rằng WFTA, các đại lý và chi nhánh của WFTA, và bất kỳ viên chức, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý nào tương ứng của họ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, cho dù trong hợp đồng, hành vi vi phạm, trách nhiệm nghiêm ngặt, hoặc theo cách khác, đối với bất kỳ hậu quả gián tiếp, trừng phạt, đặc biệt, thiệt hại ngẫu nhiên hoặc gián tiếp (bao gồm nhưng không giới hạn lợi nhuận bị mất, chi phí mua dịch vụ thay thế hoặc cơ hội bị mất) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc một trang web được liên kết, hoặc với sự chậm trễ hoặc không thể sử dụng trang web hoặc một trang web được liên kết, ngay cả khi WFTA được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc truyền bất kỳ loại vi-rút nào có thể lây nhiễm sang thiết bị của người dùng, hỏng hóc thiết bị cơ khí hoặc điện tử hoặc đường dây liên lạc, điện thoại hoặc các sự cố kết nối khác (ví dụ: bạn không thể truy cập nhà cung cấp dịch vụ internet của mình) , truy cập trái phép, trộm cắp, lỗi của nhà điều hành, đình công hoặc các vấn đề lao động khác, hoặc bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào. WFTA không thể và không đảm bảo quyền truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào trang web.

 1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC SẮP XẾP QUA TRANG WEB

Bất kỳ và tất cả các khiếu nại về bất kỳ lỗi hoặc vi phạm nào đối với hàng hóa và dịch vụ được cung cấp thông qua trang web được giới hạn trong các khiếu nại chống lại bất kỳ và tất cả các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ đó. WFTA theo đây từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, cho dù dựa trên hợp đồng, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, hoặc theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn, trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, trừng phạt, đặc biệt, do hậu quả, ngẫu nhiên hoặc gián tiếp, liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp bởi bất kỳ hãng vận chuyển hoặc nhà cung cấp nào khác thông qua trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động, lỗi, thiếu sót, thương tích, mất mát, tai nạn, chậm trễ hoặc bất thường nào có thể phát sinh do lỗi, do sơ suất hoặc cách khác, của nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp đó, và bạn xin miễn trừ cho WFTA khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các điều khoản tương tự. Bất kỳ khiếu nại nào chống lại các công ty, nhân viên hoặc đại lý của họ, đều bị giới hạn trong chi phí của sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập.

 1. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ WFTA, các cơ quan của nó và cha mẹ, công ty con, chi nhánh, cán bộ, nhân viên và nhà thầu của họ, vô hại từ bất kỳ yêu cầu hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng của Trang web, việc bạn vi phạm các Điều khoản này hoặc việc bạn hoặc người dùng khác của Trang web sử dụng máy tính của bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

 1. KẾT THÚC

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt Trang web. Nếu bạn phản đối bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Trang web hoặc bất kỳ sửa đổi nào sau đó hoặc trở nên không hài lòng với Trang web theo bất kỳ cách nào, thì cách duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Trang web ngay lập tức.

 1. THAM GIA KHUYẾN MÃI CỦA CÁC NHÀ QUẢNG CÁO

Bạn có thể trao đổi thư từ với hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo, nếu có, hiển thị sản phẩm của họ trên Trang web. Bất kỳ thư từ hoặc khuyến mại nào như vậy, bao gồm cả việc phân phối và thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào khác liên quan đến thư từ hoặc khuyến mại đó, chỉ là giữa Người dùng tương ứng và nhà quảng cáo. WFTA không chịu trách nhiệm, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ phần nào của bất kỳ thư từ hoặc khuyến mãi nào như vậy.

 1. SỬ DỤNG PHIM "COOKIE"

WFTA có quyền lưu trữ thông tin trên máy tính của Người dùng dưới dạng “cookie” hoặc tệp tương tự nhằm mục đích sửa đổi Trang web để phản ánh sở thích của Người dùng. Nếu bạn muốn tắt cookie, bạn có thể tự làm như vậy từ cài đặt trình duyệt của mình. WFTA không có khả năng thay mặt bạn vô hiệu hóa lưu trữ cookie.

 1. HÀNH ĐỘNG BẢN QUYỀN KỸ THUẬT SỐ MILLENNIUM - THÔNG BÁO ĐỐI VỚI WFTA VỀ VI PHẠM BẢN QUYỀN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO

WFTA đã đăng ký một đại lý với Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ theo các điều khoản của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“Đạo luật”) và tự áp dụng các biện pháp bảo vệ theo Đạo luật. WFTA có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào trên Trang web bị cáo buộc là vi phạm bản quyền của người khác. Các thông báo cho WFTA về bất kỳ cáo buộc vi phạm bản quyền nào trên Trang web phải được chuyển đến đại diện pháp lý của chúng tôi thông qua biểu mẫu Liên hệ với Chúng tôi trên trang web này.

 1. LUẬT

Các Điều khoản và Điều kiện sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Hoa Kỳ và Bang Oregon của Hoa Kỳ, ngoại trừ xung đột với các quy định pháp luật. Bạn và WFTA đồng ý tuân theo quyền tài phán duy nhất của các tòa án của bang Oregon. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện bị tòa án có thẩm quyền cho rằng trái với pháp luật, thì (các) điều khoản đó sẽ được hiểu, càng gần càng tốt, để phản ánh ý định của các bên với bên kia các điều khoản còn hiệu lực. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Điều khoản sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó trừ khi được chúng tôi thừa nhận và đồng ý bằng văn bản.

Bạn và WFTA đồng ý rằng mọi nguyên nhân dẫn đến hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web phải bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi nguyên nhân của hành động phát sinh; nếu không, nguyên nhân của hành động đó sẽ bị cấm vĩnh viễn. Các tiêu đề phần trong Điều khoản chỉ được sử dụng vì sự thuận tiện của các bên và không có ý nghĩa pháp lý hoặc hợp đồng.

 

Ý KIẾN PHÁP LÝ

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh, giải thích và thực thi theo luật của Bang Oregon áp dụng cho các thỏa thuận được thực hiện và sẽ được thực hiện tại Bang Oregon Bất kỳ khiếu nại hoặc kiện tụng nào phát sinh từ thỏa thuận này hoặc hiệu suất của nó chỉ có thể được duy trì tại tòa án thực tế tại Quận Multnomah, Oregon và bạn và Hiệp hội theo đây đồng ý với quyền tài phán cá nhân của các tòa án đó. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận của chúng tôi đối với công việc và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đó. Nó có thể không được sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản hoặc của mỗi bên.

Bạn đồng ý rằng ủy quyền điện tử, bằng email hoặc đánh dấu vào hộp kiểm, sẽ là thỏa thuận đầy đủ và ràng buộc về mặt pháp lý đối với các điều khoản ở đây.

Chúng tôi có quyền cập nhật các điều khoản bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo (các điều khoản mới nhất sẽ luôn được đăng và có sẵn để bạn xem xét trực tuyến).

Bằng cách đăng nhập ở bất kỳ đâu trên trang web (và các miền phụ), gửi biểu mẫu ở bất kỳ đâu trên trang web (và các miền phụ), nhấp vào “Tôi đồng ý” hoặc chọn một hộp để cho biết rằng bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng, Điều kiện Sử dụng, Tuyên bố từ chối trách nhiệm và Chính sách Bảo mật, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Bạn cũng thừa nhận rằng việc chấp nhận điện tử như vậy là đủ và bạn hoặc (các) đại diện hợp pháp của bạn không yêu cầu thêm chữ ký hoặc hợp đồng in hoặc điện tử. Tất cả các điều khoản và điều kiện thành viên và sử dụng trang web khác vẫn được áp dụng.