ΕΛΛΗΝΙΚΟΣΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΑΣΙΚΕΣΑΡΧΕΣΚΑΙΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:ΕΛΛΗΝΙΚΟΣΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣΑΡΧΕΣΚΑΙΠΡΑΧΕΣ到ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:ΕΛΛΗΝΙΚΟΣΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣΑΡΧΕΣΚΑΙΠΡΑΚΤΙΚΕΣ。

在線Σεμινάριο:ΕλληνικόςΓαστρονομικόςΤουρισμός–ΒασικέςΑρχέςκαιΠρακτικές
ΤιείναιοΓαστρονομικόςΤουρισμός;? ΤισχέσητηΓαστρονομία? ΠωςμπορείναεφαρμοσθείεπιτυχηέναστηνΕλλάδααπόπροορισμούςκαιτουριστικέςεπιχειρήσεις嗎? ΕλληνικέςΓαστροτουριστικέςεμπειρίες:Δημιουργία,περιγραφήκαιπροώθηση。 ΕλληνικόςΓαστροτουρισμόςκαιελληνικέςτουριστικέςεπιχειρήσεις-ένταξητουστατουρισουουοκου
星期三:13年2021月
Ώρα¨10.30πμ
Διάρκεια70λεπτά
Μεπιστοποιητικόπαρακολούθησηςαπότη World Food Travel Association
數量:55ευρώκατ'άτομοΑπότη
ΜαρίαΑθανασοπούλου,主席 World Food Travel Association (WFTA)的董事會,WFTA在希臘的認證大使和烹飪旅行大師。 ΗΜαρίαΑθανασοπούλουείναιεπίσηςιδρύτριατηςεταιρίαςτουριστικούμάρκετινγκ 隨需應變有限公司