news poland

E-Book for Foodservice Professionals in Poland

English language translation follows below.

E-BOOK JAK ZAPEŁNIĆ PUSTE STOLIKI TWOJEJ RESTAURACJI HOTELOWYMI GOÅšCMI // HOW TO FILL EMPTY TABLES IN YOUR RESTAURANT

Czy marketing to tylko reklama? Absolutnie nie! Podstawą marketingu jest rozumienie potrzeb Twojego gościa i stworzenie dla odpowiedniej dla niego oferty.

W moim najnowszym DARMOWYM e-booku „JAK ZAPEŁNIĆ PUSTE STOLIKI TWOJEJ RESTAURACJI HOTELOWYMI GOÅšCMI” zapraszam do przeanalizowania swojej sytuacji biznesowej w 4 prostych krokach, po to by później dobrać najlepsze rozwiÄ…zania.

Dodatkowo 20 gotowych pomysłów. MajÄ… one Was zainspirować do tego by tworzyć również wÅ‚asne ciekawe rozwiÄ…zania.  Wszystko po to, by stoliki w Waszych barach i restauracjach byÅ‚y peÅ‚ne.

Zapraszam do pobierania wÅ‚aÅ›cicieli i managerów restauracji i barów nie tylko w hotelach. https://ebook-restauracje.tastepoland.pl

 

Is marketing just advertising? Absolutely not! The foundation of marketing is to understand your guest’s needs and create a suitable offer to fulfil them.

In my latest FREE e-book “HOW TO FILL EMPTY TABLES IN YOUR RESTAURANT” I invite you to analyze your business situation in 4 simple steps,  to  choose later the best solutions.

In addition, 20 ready ideas. They are to inspire you to create your own interesting solutions.  Everything to ensure that the tables in your bars and restaurants are full.

I invite to download all owners and managers of restaurants and barshttps://ebook-restauracje.tastepoland.pl. Available in Polish only.

 

Wojtek Osinksi is a member of the Chairman of the Board of Directors of the World Food Travel Association.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest